Aquaculture

VI HJÄLPER TILL I HELA LEVERANTÖRSKEDJAN

Vi hjälper företag inom fiskodlingsindustrin att på ett effektivt sätt dra nytta av sina affärssystem och göra dess information begriplig och användbar direkt när den behövs. Tillgång till realtidsinformation är avgörande för företagens möjligheter att anpassa och förbättra driften av sina odlingar.

aqua

VÄXANDE MARKNAD kräver stabil och driven partner

Marknaden för odlad lax växer i storlek vilket innebär att leverantörskedjan utvecklas och blir mer komplex. Vi ser till att företagen kan ta kontroll över sina processer och på så vis bli uppmärksammade på relevanta och värdefulla detaljer.

Transport och logistik är en komplicerad och kostsam del inom fiskodlingsindustrin, mycket tack vare produkternas känslighet och därmed de organiserade transporterna. Vi ser till att företag kan spåra, mäta och utvärdera den information som behövs för att optimera hela leverantörskedjan.

Vi är ett stort team av förbättringskonsulter som har i huvuduppgift att förbättra våra kunders verksamheter.