[column grid=”12″ span=”8″]
Kavli_ost

rapporteringsproblem

Kavli använder affärssystemet M3. Elvenite AB blev kontaktade då man befann sig i ett kritiskt läge avseende kvalitet och tillförlitlighet kring sina rapporter. Kavli hade behov av erfarna konsulter med kort startsträcka inom Food & Beverage och affärssystemet M3.

Qlikview blev lösningen

Lösningen på deras bekymmer blev att implementera en ny datalagerlösning med modeller för analysrapporter för management, marknad, inköp, produktion och distribution. Modellerna skapades i BI-verktyget QlikView, vilket Kavli införskaffade i samband med projektet. Elvenite gjorde även fortlöpande konsultinsatser och utbildning inom olika processer hos Kavli.

stabila processer

Kavli har idag en stabil och säker beslutsstödslösning och vill fortsätta förbättra sina olika processer. De har uppnått ett bättre utnyttjande av sitt affärssystem samt reducerat antalet verktyg och dubbelarbete. De har även fått en ökad tillgänglighet till sitt affärssystem och sina rapporter.
[/column]
[column grid=”12″ span=”4″]

Kavli_logo

OM Kavli

  • Kavli grundades 1893 och är en norsk livsmedelskoncern med huvudkontor i Bergen, Norge.
  • Företaget är ensamägda av en stiftelse och delar av vinsten från företaget går till Kavli-fonden och dess allmännyttiga verksamhet.
  • Enheterna i Norge, Danmark, Sverige och Storbritannien tillverkar en stor variation av livsmedelsprodukter som säljs i mer än 50 länder.

 

Vi har valt Elvenite för detta uppdrag beroende på att de kombinerar ett djupt verksamhetskunnande med kompetens inom både M3 och QlikView.
Cecilie Bertelsen
Projektledare
Kavli Group

[/column]