Elvenite Track & Analyze

I princip alla företag som producerar varor för livsmedelsindustrin eller varor ämnade för hälsa & sjukvård hamnar i situationer där de snabbt och effektivt behöver spåra enskilda produkter eller hela batcher. Detta kan tyckas vara en lätt uppgift, men allt för ofta krävs det en större insats än man tror för att få reda på vilka som har den defekta produkten i sitt lager eller i sin butik. Att det dessutom finns ett gediget regelverk för säkerheten kring livsmedel och mediciner gör inte saken lättare. För att konsumenten ska känna sig trygg med sin produkt krävs det att leverantörer och producenter har full kontroll på spårbarheten av sina varor.

 

Spåra och analysera batcher och produkter

För att hantera de växande utmaningarna med spårbarhet kan man aktivera batch-hantering i sitt ERP-system. I vårt exempel Infor M3. Själva aktiveringen av batch-hantering innebär att de varor och artiklar som ska vara spårbara konfigureras för att använda batch-nummer i affärssystemet.
När aktiveringen är genomförd kan man berika sin spårningsdata med fler dimensioner och addera information från leverantörer, kunder och den interna orderstrukturen. På detta sätt kan man inte bara spåra utan även analysera en batch eller produkts livscykel. Analysen kan exempelvis ge svar på frågor som:

  • Hur många dagar det tar att producera en vara?
  • Hur många dagar ligger varorna i lager innan de levereras till kund?
  • Hur länge binder vi kapital för inköp av råvaror?

Adderar man sedan ett datalager till funktionen kan man använda lagertransaktionshistoriken för att i detalj få kontroll på varje transaktion och var den kommer ifrån. Som resultat kommer till exempel följande relationer att skapas:

  • En inköpsorder kommer från en leverantör
  • En kundorder kommer från en produktionsorder
  • En kundorder kommer från en distribution in till den lagerplats som varorna levereras från

 

Visualisera data och skapa insikt

Så, vad krävs det för att arbeta med visualiserad spårning och analys? Grunden består av två ”externa” komponenter utöver ditt affärssystem, nämligen ett Datalager och ett Business Intelligence-system.
Datalager – Platsen där man sparar data från M3 och skapar kedjan av nycklar mellan alla delar i logistikflödet, lagrar dimensionsinformation om datum, leverantörer, kunder, lagerplatser, råmaterial, artiklar och produkter.
Business Intelligence – Ett kraftfullt visualiseringsverktyg som presenterar all data kopplat till spårningen så att man kan analysera och positionera sina produkter och batcher med några få klick.

 

 

Tryggt och effektivt med några få klick

Ett typiskt scenario som många råkar ut för är att man blir kontaktad av en kund eller partner som vill ha hjälp med att spåra en batch av en specifik produkt. Man får då ett batch-nummer från kunden med instruktion om vad det är de önskar få svar på. Det kan vara allt från vilka livsmedel som användes för att producera aktuell batch till att bara få information om vilka kunder som erhållit produkter från samma leverans. Något som är gemensamt för dessa frågor är att oftast är ont om tid och att kunden behöver svar omedelbart. I sådana situationer är det skönt att veta att svaret inte behöver vara längre bort än några knapptryck. Elvenite Track & Analyze är ett effektivt verktyg för att spåra och analysera batch-information samtidigt som man levererar en fantastisk kundupplevelse.

HAr du koll på din spårningsprocess?

Vill du veta mer om hur du kan arbeta med spårbarhet och analys i ditt affärssystem med stöd av datalager och BI-verktyg?  Eller vill du få en demo av hur det hela fungerar?
Kontakta oss så berättar vi mer!