Att kunna använda Firebug i QlikView kan vara väldigt behändigt, särskilt när man skall utveckla något mot QlikViews Javascript-API. En enkel extension, som fungerar bra på QlikView 11, cirkulerar på Qlikviews community, bland annat i den här tråden.

Installationen är enkel
  1. Ladda ned qar-filen.
  2. Om ni har QlikView installerat skall det räcka att dubbelklicka på filen och låta Qlikview ta hand om installationen.

För ordningens skull är det lämpligt att starta om QlikView efter installationen av Firebug-tillägget, även om det inte är säkert att det behövs.

Växla till WebView

Firebug kan endast köras när man har QlikView i WebView-läge. Ändra genom att gå in på [Visa] -> [Aktivera/Avaktivera WebView] enligt nedanstående figur.

Menyn Visa i Qlikview

Välj Aktivera/Inaktivera WebView för att komma till webbläget

Aktivera Firebug

Menyn Inställningar i QlikView

Välj [Dokumentegenskaper] i menyn Inställningar

När Qlikview är i WebView-läge kan Firebug aktiveras genom att gå in på [Inställningar] -> [Dokumentegenskaper] enligt nedanstående bild.
En dialogruta presenteras och genom att välja fliken [Komplement] i dialogen listas alla installerade tillägg av dokument-typ. Välj LoadFirebug och klicka på [Lägg till >}] och därefter [OK].
Dialogfönstret Dokumentegenskaper i QlikView

Välj fliken [Komplement]

 
Nu skall Firebug-panelen öppnas i botten av QlikView och låter dig tillexempel inspektera DOM-objekt och använda kommandoraden. Observera dock att det är Firebug Lite som används och därför finns inte alla funktioner tillgängliga som i den riktiga insticksmodulen för webbläsare.
Output från kommandoraden i Firebug

I Firebugs kommandorad kan du till exempel skicka anrop till Qlikviews javascript-API


Tipsa gärna om fler hjälpmedel för att förenkla utveckling och integration mot QlikView.