Marine_Harvest_odling

Komplexa informationsflöden

Marine Harvest hade problem med en föråldrad Business Intelligence-lösning. Eftersom informationsflödena är komplexa och flera olika system samverkar behövdes ett avancerat system för att klara av verksamhetens uppföljning.

Centralt datalager sorterar

För att underlätta Marine Harvests verksamhetsuppföljning har Elvenite ansvarat för att bygga ett centralt datalager som hanterar informationsflöden från flertalet olika system. För rapportering och analys har Elvenite implementerat analysverktyget QlikView och där utvecklat applikationer som presenterar informationen.

Kontroll över processerna

Lösningen har hjälpt Marine Harvest att få kontroll på sitt lager och logistikflöden. Systemet hanterar lagret ner på varje låda med tillhörande information och kommunicerar med produktionssystemen för tillverkning direkt mot de behov som ligger. Det har också varit en drivande kraft för att standardisera rutiner och ge en god översikt över planeringen. De applikationer och rapporter som utvecklats för företagets verksamhetsuppföljning gör det möjligt att följa upp resultaten och analysera flödena på detaljnivå, oavsett vilket system informationen registrerats i. Marine Harvest

OM marine harvest

  • Marine Harvest är världsledande producent av fisk och fiskprodukter.
  • Företaget har 6 400 anställda och är verksamt i 21 länder världen över
  • Marine Harvest erbjuder odlad lax och laxprodukter till över 50 marknader runt om i världen
  • Företagets huvudkontor finns i Bergen, Norge