Bakgrund

På Löfbergs produktionsenheter i Sverige & Danmark produceras de kaffeprodukter som företaget levererar & säljer till sina kunder. Varje produkt skall förpackas enligt den för dagen gällande förpackningsinstruktionen så att  rätt produkt slutligen hamnar i butikshyllan när konsumenterna köper sitt kaffe. Med över fyra hundra förpackningsförändringar per år  samt pappersbaserade instruktioner fanns det en utmaning för Löfbergs att alltid producera enligt den gällande instruktionen.

Elvenites lösning

Genom att kombinera Elvenites kunskap om M3, produktionsprocesser, mat & dryckesindustrin samt modern webb-teknologi så har en mobil lösning skapats som löser Löfbergs problemställning. Den s.k. Digitala Produktpärmen förenklar och snabbar upp processen med att skapa & distribuera en förpackningsinstruktion. Lösningen bygger på webb-teknologi vilket innebär att den kan användas från en webbläsare eller från en surfplatta, t.ex. i produktion när en operatör använder instruktionen i samband med att produkter packas. All information om produkter & planering hämtas naturligtvis direkt från M3 vilket medför en transparent lösning. Den Digitala Produktpärmen driftsattes under januari 2013.

Resultat

En av de stora vinsterna är att produktpärmarna som tidigare hanterades i pappersform numera är digitaliserade. Detta både snabbar upp processen och sparar minst en dag per vecka bara för administratören på kvalitetsavdelningen. Vidare har en process etablerats där kvalitet, marknad, labb samt produktion snabbare & säkrare utbyter förpackningsinformation i form av produktbilder kombinerat med produktinformation & tillverkningsorder från M3. Resultatet är ett mer effektivt arbetssätt, mindre personalbelastning – och beroende, liksom en ökad kvalitet och tillförlitlighet.

lofbergs

OM Löfbergs

  • Löfbergs är ett av Nordens största familjeägda kafferosterier.
  • Huvudkontoret ligger i Karlstad och företaget har egna rosterier i Sverige, Norge, Danmark och Lettland.
  • Löfbergs grundades 1906 och är idag en av världens största importörer av ekologiskt och Fairtrade-märkt kaffe.
  • Löfbergs äger bland annat även te-märket Kobbs.

www.lofbergs.se