Version 13.4 av Infor M3 tillhandahåller Livsmedelsproducenter och distributörer en mängd nya funktioner och koncept för att möta utmaningar inom Livsmedelsindustrin. Vi har tagit en närmare titt på Sublot-funktionaliteten som kommit i version 13.4 och ger er i denna artikel en kort introduktion till begreppet samt våra erfarenheter och tips för en lyckad implementation av denna nya funktionalitet.
Sublot ger er möjlighet att bryta ner en lot i små separata logistiska enheter som t.ex. lådor eller boxar. Detta möjliggör förbättrad spårbarhet av recept, förflyttningar, omklassificeringar eller problem med dessa enheter. Sublot-funktionaliteten möjliggör även ett unikt ID för varje enhet samt möjligheten att koppla verklig vikt (catch-weight) på en mer detaljerad nivå än tidigare.
Lösningen är designad för att hantera stora volymer av enheter och ger en detaljerad transaktionshistorik för att söka och spåra dessa. Ett exempel på detta är inom fisk-produktion där man gärna vill spåra på en mer detaljerad nivå än Lot och tidigare har tvingats utveckla speciallösningar för att hantera spårning på “box-nivå”.
I tidigare versioner av M3 var varje enskilt kolli tvunget att vara ett saldo-ID. Detta gjorde att lagersaldon och andra kopplade funktioner kunde bli svåra att överblicka och att transaktionsmängden i systemet snabbt blev väldigt stor. Med sublot kopplas istället varje enskilt kolli som en underfunktion till varje saldo-ID och saldo-ID blir en aggregering av dessa detaljer. För er som arbetar med verklig vikt (catch weight) ligger denna information på sublot och aggregeras också upp på saldo-ID nivå.
I ett typisk exempel är lagret uppbyggt på nivån lagerställe-artikel-lagerplats-lot-pall och sublot-nivån innehåller sedan varje enskilt kolli på pallen.

illustration av sublot

Sublot stödjer de normala transaktionerna som utförs på ett lagersaldo:

  • Spårning av subloter i en egen funktion
  • Verklig vikt (catch weight)
  • Rapportering in/ut på order (inköp, tillverkning, distribution, försäljning)
  • Interna lagertransaktioner
  • API-stöd för integrationer

Sublot aktiveras på artikelnivå och är sedan aktiv i alla rapporteringar ovan och lämpar sig mycket väl för livsmedel- och läkemedelsindustrin.
Tveka inte att höra av er om ni har frågor runt denna funktionalitet och hur den bäst kan implementeras hos er.
Kontakta oss för ökad kontroll och spårbarhet