Lag Elvenites uppgift under Carlstad Code Camp har varit att ta fram en Androidapp i form av en sökfunktion. Vi jobbar med en webportal där vi samlar mycket information om bl a våra kundprojekt. Det handlar om allt från funktionsspacar till mötesprotokoll. För en mobil användare kan det vara litet plottrigt att logga in i portalen för att hitta relevant information.


Tanken med att skapa en mobil sökapplikation är att öka tillgängligheten av information för människor ”on-the-go” och sänka tröskeln för att hitta relevant kunskap när man behöver den oberoende av tid och rum.Under långa sena timmar har laget ställs inför svåra strapatser och överkommit stora utmaningar.

Vi valde att utveckla appen med hälp av Titanium Developer Mobile Framework. Anledningen till vårt val var var att vi ville kunna stödja både Android och iPhone med en kodbas. En annan aspekt är att språket som används i huvudsak är Javascript, som är ganska snällt och förlåtande.
Våra erfarenheter och utmaningar har bestått i att vi upplever att Titanium-plattformen lider av en del barnsjukdomar med en hel del buggar. Detta gäller särskilt om man utvecklar för Android. Även om vi inte hunnit ta fram någon iPhone version är vi ganska säkra på att den är stabilare och har fler funktioner.
Innan start hade vi lagt en grund och under Code Campen har vi huvudsakligen arbetat med att förfina appen. Vi startade med en issuelista med c:a 10 punkter. När detta skrivs enochenhalvtimme innan ”målgång” har vi stängt de flestta punkter. Den största utmaningen har varit att formatera sök-URL:en så MindTouch REST-gränssnitt returnerar ett korrekt svar. En annan utmaning har varit att få användarinterfacet att bete sig som önskat.

Laget är utan undantag jättepositiva till hela eventet och det samlade intrycket är att det har varit mycket lärorikt och utmamande att få ihop ett resultat på 24 timmar. Med facit i hand kan vi säga att vi uppnått vår målsättning.

Slutligen vill vi säga att #CCC24 har varit mycket välorganiserat och trivsamt i allt från deltagarna själva till mat och tilltugg. Vi kommer gärna tillbaks!
/Mobila hälsningar från lag Elvenite.