qonnectionsElvenite har deltagit i QlikTechs årliga partnerevent Qonnections 2012, som även i år arrangerades i Miami. 1200 deltagare från partners världen över deltog i konferensen.

Konferensen innehåller en blandning av gemensamma forum samt ett stort antal break out sessions med olika inriktningar beroende på kompetensprofil. Samtliga sessioner var välbesökta och uppskattade då de genomfördes av experter inom olika områden.

Nyheter från konferensen:
  • Gartner har inom sin BI-kvadrant positionerat QlikTech som ledare inom Business discovery.
  • QlikView har idag en svensk marknadsandel av 37 procent vilket innebär en ökning nära 10 procent under senaste året.
  • Mobilitet är det som kommer att dominera avseende nyheter och tillämpningar.
  • Starkare fokus på att etablera partners med specialist fokus inom bransch och verksamhet. Detta är en inriktning helt överensstämmande med Elvenites strategi där vi fokuserar på affärssystemet M3, Food & Beverage.
  • QlikTech lanserar en Qlik-Market där man kan positionera och presentera olika applikationer för olika syften.