Nova Sea är tryggt placerade på topp tio-listan över de största aquaculture-företagen i Norge och står för hela värdekedjan inom fiskodlingsindustrin.

Nova Sea har hela tiden haft bra kontroll på sin processer, med överskådlig struktur och kunnig personal. De har dock saknat möjligheten att analysera och följa sin verksamhet från ett gemensamt perspektiv.
Genom automatisering av analys, standardrapporter, KPI-mätningar i realtid och möjlighet att borra ner sig i detaljer via QlikView ska vi hjälpa Nova Sea att upprätthålla statusen som ett av Norges mest effektiva aquaculture-företag.
Det här hanteras genom integration av diverse informationskällor till ett datavaruhus, för att sedan presentera denna information i verksamhetsstyrda applikationer i QlikView. Första applikationen heter ”Industri” och samlar all relevant information rörande slakteri och paketering. Därefter följer applikationer inom sälj, finans och biomassa. Projektet planeras vara i mål sommaren 2016.
NovaSea
Projektet ger oss en tydlig inblick i IT-vardagen hos ett medelstort aquaculture-företag i Norge. Precis som de större företagen inom branschen upplever de ett ökande antal yttre riskfaktorer och därmed ett ökat behov av rapportering och analys.
Vi ser fram emot ett gott samarbete och leverans av applikationer som ska bidra till att Nova Seas rapporterings- och analysarbete blir snabbare, säkrare, enklare och kvalitativt bättre.