[column grid=”12″ span=”8″]

Otto_Igland_large

Lax från norge till spanien

Marine Harvest säljkontor i Spanien ligger under Marine Harvest europeiska säljenhet och säljer rensad och filéad lax främst i Spanien och Portugal. Fisken levereras från Norge via enheten i Spanien. Tidigare var det så att Marine Harvest Norge hade en mottagare per leverans för varje lokal kund i Spanien. Detta skapade många små leveranser vilket gjorde det svårplanerat, och tungt att administrera. För att förenkla samkoordinering av inköp, leveranser och försäljningar mellan de olika säljenheterna inom Marine Harvest blev lösningen att ersätta Marine Harvest Spaniens dåvarande affärssystem med nya M3 10.1. En annan orsak var också att det befintliga systemet i Spanien var ett lokalt gammalt system utan support. Detta skulle nu kunna förbättras!

automatisk kund- och produktionsorderlösning

Elvenites del i denna uppgradering av affärssystemet i Spanien var att konfigurera systemintegrationerna, testa dem och framförallt utbilda användarna. Bland annat så gjordes EDI-kopplingar till existerande EDI-kunder och integrationen med Marine Harvest Norges affärssystem löstes via en automatisk kundorder/produktionsorder-lösning. Kundorder ut i Norge skapar automatisk en inköpsorder i Spanien, som gör en automatisk godsmottagning, registrerar och därefter godkänner fakturan.

rätt planering, snabbare leveranser

Med den nya lösningen skickas all kundinformation från Norge till Spanien, som även har information om fisken systemmässigt. Sedan är det upp till säljarna i Spanien att göra de lokala leveranserna. Detta är mer fördelaktigt då de känner sina lokala kunder. Från Norge kan man sedan fylla upp lastbilarna (som ger lägre transportkostnad/kg) med osåld fisk och påbörja transport till Spanien. Under tiden hinner säljkontoret i Spanien sälja fisken som är på väg.
Speciellt kundorder/produktionsorder-integrationen har haft en mycket positiv inverkan på framförallt planeringen i Norge. Med få användare, men full funktionalitet och enkel internlogistik görs arbetet med inköp, försäljning, och ekonomi på ett bättre sätt än tidigare.
[/column]
[column grid=”12″ span=”4″]

Marine HarvestOm Marine Harvest

  • Marine Harvest är världsledande producent av fisk och fiskprodukter.
  • Företaget har 6 400 anställda och är verksamt i 21 länder världen över
  • Marine Harvest erbjuder odlad lax och laxprodukter till över 50 marknader runt om i världen
  • Företagets huvudkontor finns i Bergen, Norge

 

M3-installasjonen for vår avdeling i Spania har ført til redusert kompleksitet for vår operasjon i Norge, samt styrket vårt konkurransefortrinn i markedet i Spania og Portugal. Helt i tråd med selskapets strategi!
Henning Livastøl
Planning Manager
Marine Harvest RMT Europé

[/column]