Inlägg i Kundreferens

Ytterligare QlikView-lösning till Elkem

Elkem är ett värdsledande företag inom miljövänlig materialproduktion med produkter som kisel, silikoner, järnkisel, gjuterilegeringar, kolmaterial och mikrokisel. Elkem och Elvenite har en lång historia av uppdrag inom BI-området och senast i raden av lösningar är en ny QlikView-applikation. Elkem … Läs mer

Våra nya vänner Lactalis

Världens största mejerikoncern Lactalis Group väljer Elvenite som implementationspartner av M3 från Infor. Lactalis Group har beslutat att förstärka sin systemmiljö för de Nordiska affärsenheterna. En central del i denna satsning är att införa ett gemensamt affärssystem som ska användas … Läs mer

Löfbergs – Digitala Produktpärmen

På Löfbergs produktionsenheter i Sverige & Danmark produceras de kaffeprodukter som företaget levererar & säljer till sina kunder. Varje produkt skall förpackas enligt den för dagen gällande förpackningsinstruktionen så att rätt produkt slutligen hamnar i butikshyllan när konsumenterna köper sitt kaffe. Läs mer

Marine Harvest – M3 Uppgradering Spanien

Marine Harvest är världsledande producent av fisk och fiskprodukter, säljkontoret i Spanien ligger under Marine Harvest europeiska säljenhet. För att förenkla samkoordinering av inköp, leveranser och försäljningar mellan de olika säljenheterna inom Marine Harvest blev lösningen att ersätta Marine Harvest Spaniens dåvarande affärssystem… Läs mer

MindTouch 2009 för TeliaSonera

På kundservicedelen inom TeliaSonera, Bredbandstjänster Sverige, hade medarbetarna svårigheter med att söka i de sparade word-dokument som spritts i olika silos i organisationen. Det visade sig också att behovet av åtkomst till olika typer av dokument varierade mellan medarbetarna. Läs mer