Dokumentkaos

På kundservicedelen inom TeliaSonera, Bredbandstjänster Sverige, hade medarbetarna svårigheter med att söka i de sparade word-dokument som spritts i olika silos i organisationen. Det visade sig också att behovet av åtkomst till olika typer av dokument varierade mellan medarbetarna.
Under lång tid lagrades dokument i olika fysiska filer vilket ledde till att man inte kunde återanvända data. Trots att dokumenten numrerades var det svårt att göra sökningar. Numreringsmodellen var inte självklar för användarna och många sökningar fick göras manuellt, vilket bidrog till en hel del dubbelarbete.

Wiki-verktyg

För att få mer ordning och reda ville man ha ett verktyg som är kraftfullt och som underlättar små, enkla anpassningar. Bland alla wiki-alternativ på marknaden visade sig MindTouch 2009 passa verksamheten väldigt bra. Det är byggt i Open Source och därför mycket flexibelt. Som svensk partner till MindTouch kunde Elvenite erbjuda TeliaSonera licenser för MindTouch 2009 Standard Unlimited med Silver Support.

En enkel knapptryckning för rätt dokument

Idag är MindTouch 2009 integrerat med delar av kundservices CRM-system och används av stora delar av kundservicedelen inom divisionen Bredband. Genom att ”tagga” texterna i dokumenten skapas bra och relevanta sökträffar. Med en enkel knapptryckning får slutanvändarna tillgång till precis de dokument de behöver och slipper söka runt i systemet. Rätt information vid rätt tidpunkt har lett till en effektivisering av verksamheten. Flexibiliteten i lösningen gör det enkelt att ändra anpassningar och flytta grupperingar.

1_TeliaSonera_Full_C

OM TeliaSonera

  • TeliaSonera tillhandahåller nätanslutning och telekommunikationstjänster som hjälper människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt.
  • Sveriges största leverantör av telefoni och internet, ledande i telekommunikation i Norden och Baltikum samt ett av de ledande företagen inom mobilkommunikations-tjänster i Eurasien.
  • I Sverige säljs produkter och tjänster under varumärket Telia och huvudkontoret är beläget i Stockholm.