Elvenite och Lantmännen AB har ingått ett långsiktigt ramavtal för samarbete och leverans av Application Development-tjänster.

Avtalet innebär att Elvenite tillhandahåller seniora och juniora affärssystemskonsulter samt projektledare för att stötta Lantmännen i deras digitalisering och verksamhetsutveckling. Elvenite levererar idag främst affärssystemstjänster till Lantmännen, mer specifikt mot affärssystemet Infor M3. Med det nya ramavtalet som grund finns även möjlighet att växa samarbetet så att det i framtiden även innefattar andra tjänsteområden, t.ex. inom Business Analytics och andra strategiska utvecklingsprojekt.
– Elvenite är väldigt stolta över att ha ingått detta strategiska ramavtal med Lantmännen. Med vår spetskompetens inom affärssystem och livsmedelsindustrin är ambitionen att hjälpa Lantmännen nå en ny nivå av kundupplevelse och ansvar från jord till bord, säger Fredrik Johansson Säljchef Elvenite.
Elvenite - Lantmännen - Ramavtal
Med på bild: Till vänster Karin Hedlund, CIO Lantmännen. Mitten Fredrik Johansson, Säljchef Elvenite. Till höger Mathias Forsell, Head of Solution Development Lantmännen.

Om Lantmännen

Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Vi ägs av 25 000 svenska lantbrukare, har 10 000 anställda och omsätter 40 miljarder kronor på årsbasis. Genom forskning och verksamhet i hela värdekedjan tar vi ansvar från jord till bord.

Om Elvenite

Elvenite är världsledande tjänsteleverantör till livsmedelsindustrin med spetskompetens inom ERP och Business Intelligence. Företagets värdeerbjudande spänner över Infor M3, Managed Services samt Qlik och Microsofts plattformar för analys och datalager. Managed Services erbjuder effektiva helhetsåtaganden avseende förvaltning och support av M3-installationer och datalagerlösningar. Elvenite är en del av Combined Excellence-koncernen.

För mer information, vänligen kontakta

Fredrik Johansson, Säljchef Elvenite AB
Tel: +46 70 218 53 60
E-post: [email protected]
https://www.elvenite.se

Läs mer om hur vi jobbar med affärssystem här