Hos oss på Elvenite är expertis kring databaser en viktig del av vårt erbjudande. För att hålla vår kunskap up-to-date och samtidigt samarbeta med högskolor och universitet så gavs studenterna Maria Wikner och Ingrid Larsson (Stockholms Universitet) uppdraget att skriva ett examensarbete hos oss under våren. Examensarbetet är en undersökning och praktisk jämförelse av olika typer av databaser och resultatet presenterades den 28/6.

IngridMaria

Not Only SQL

I dagsläget är relationsdatabaser det vanligaste valet av databas, men dessa databaser börjar nu få konkurrens av NoSQL-databaser (Not Only SQL). Syftet med examensarbetet var att undersöka om någon av de nyare databaserna nu eller inom den närmaste framtiden är ett bra alternativ att arbeta med tillsammans med våra kunder.  Examensarbetet innehåller både litteratur- och forskningsstudier med jämförelser av olika databaser samt praktiska jämförelser av prestanda och funktionalitet. De praktiska testerna gjordes på läsning och skrivning av data som liknar de dagliga utmaningar som våra kunder kan ställas inför.

Byte kan lösa prestandaproblem

Examensarbetets slutsats var att ett byte från en relationsdatabas till en NoSQL-databas kan lösa prestandaproblem eftersom testerna visade på avsevärt högre hastigheter. En annan aspekt i slutsatsen var dock att problem fortfarande finns med de nyare NoSQL-databaserna i form av avsaknad av ett standardiserat frågespråk. Det innebar dels försvårande av jämförelsen mellan databaserna men även risk för användarna eftersom support och kunskap ännu är begränsad, en viktig aspekt vid valet av databas.
Vi vill rikta ett stort tack till Maria och Ingrid för ert arbete! Tack vare studien så har vår kunskap om databaser breddats och vi känner oss nu ännu mer trygga i att råda våra kunder i valet av databas.
Vill du ta del av examensarbetets resultat? Hör av dig till oss så får du veta mer.