susanAtt IT är en stor del av vår vardag kan nog ingen säga emot, och det kommer att bli vanligare. Trots det dröjer det ända till gymnasiet innan programmering tas upp av skolan. Och trots att flest jobb för civilingenjörer finns inom just datavetenskap är det bara en liten andel av alla civilingenjörer som utbildas i ämnet.

Initiativet Hour of Code syftar till att få fler elever, främst i grundskolan, intresserade av programmering och problemlösning. Förra året deltog 40 miljoner barn och i år är siktet inställt på 100 miljoner. På Elvenite tycker vi naturligtvis att detta är ett fantastiskt initiativ och tillsammans med Compare vill vi uppmuntra skolorna i Värmland att ta del av denna satsning.
Under 1 timme får eleverna lösa programmeringsuppgifter genom blockprogrammering och lära sig grunderna i hur ett program eller spel fungerar, uppgifterna utvecklar även problemlösning, logiskt tänkande och samarbete. Ilandaskolan är en av skolorna som genomför detta för elever i klass 7, 8 och 9. Vi kommer att vara på plats under en lektion för att visa hur vår vardag ser ut och vilka möjligheter som finns för dem som är intresserade att utbilda sig vidare. Pedagog Värmland kommer även att göra ett reportage från en av lektionerna.
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=rH7AjDMz_dc&w=767&h=431]