Under 2015 pågår ett strategiarbete på Elvenite varav ett av tre ämnen är att bli ett mer hållbart företag. Frågeställningen vi arbetar mot är Hur kan Elvenite jobba med hållbarhet, hälsa och CSR på ett sätt som stärker vårt arbetsgivarvarumärke och ökar vår trovärdighet som leverantör till Livsmedelsindustri och Dagligvaruhandel? Hur kommer vi dit?
Som leverantör inom Food & Beverage, en bransch där hållbarhetsfrågan är viktig och ständigt aktuell, är det viktigt att vi skaffar oss ett förhållningssätt samt att vi drar vårt strå till stacken för att vara en trovärdig partner och leverantör.
En utmaning för oss är att utveckla Elvenites erbjudande så att vi kan hjälpa våra kunder att bli mer hållbara. Här kan ni se en av våra källor till information och motivation.
Större företag som vill bli mer hållbara knyter ofta ihop arbetet i en hållbarhetsredovisning baserat på den internationella standarden GRI. Att göra en fullskalig hållbarhetsredovisning enligt denna standard är en övermäktig uppgift för vårt företag med 25 anställda. Därför har vi valt att se GRI som en verktygslåda och plockar de delar som är relevanta för oss. Detta har utmynnat i Elvenites hållbarhetsträd.
hallbarhet
Vi har skivat elefanten i två bitar. Fas 1 består av aktiviteter som gör oss själva mer hållbara. Fas 2 handlar om att påverka omvärlden i form av våra kunder, leverantörer, samhälle etc.
Aktiviteter som pågår är:

 • Resor
  • Kontrollera alltid om bil kan ersättas med kollektivt alternativ.
  • Bygg upp reseguider per kund.
  • Se till att vi har bra alternativa mötesmetoder för att minska antalet resor. (Konferensutrustning)
  • Diskussion kring firmabilar – miljöalternativ? Bilpool?
 • Inköp
  • Inköp av ekologiskt och/eller fairtrademärkta matvaror och produkter till kontoret ska prioriteras.
  • Fikaansvarig ska vara medveten om att ekologiska och fairtrademärkta varor är prioriterade.
  • Ställa krav på städfirmans produkter och arbetssätt. Ekologiska produkter och återvinning.
  • Ställa krav på samtliga kontor inom företaget.
 • Energi- och materialanvändning
  • Minimera utskrifter – dubbelsidiga utskrifter och E-fakturor
  • Kontrollera elval och ställ krav på hyresvärd
 • Återvinning
  • Informera om våra återvinnings-/sorteringskärl till samtliga anställda. Ställ krav på användande.
  • Ställ krav på hyresvärdar att återvinningsmöjligheter finns på samtliga kontor inom företaget.

 
Hur arbetar ni i er organisation kring hållbarhetsfrågor? Vi tar gärna emot tips och idéer för att ständigt utveckla och förbättra vårt arbete.