Nyligen publicerade EGBS en undersökning bland 20% av Sveriges kommuner angående deras planer på att implementera olika sociala funktioner i sina intranät. Direkt kan man se att Facebook och Twitter är stora inspiratörer då statusuppdateringar önskas av hela 81% av de tillfrågade. På Elvenite tycker vi att undersökningen och resultaten är extra spännande eftersom den tjänst vi marknadsför, Podio, svarar upp mycket bra mot de krav som kommunerna ställer på ett socialt intranät. Låt oss gå igenom respektive delresultat och se hur väl Podio matchar behovet:

(Procentsatsen avser andel av de tillfrågade som planerar att implementera funktionen i sitt intranät.)

37% Wikis – Wikis verkar vara den svalaste funktionen som efterfrågas av kommunerna. Levande dokument som kan uppdateras av många användare tror jag ändå kan ha
många nyttiga fördelar, men det behöver inte nödvändigtvis komma i form av en wiki. Som standard kan användare med tillgång till en artikel i Podio även redigera den trots att man inte är författare.

wysiwyg.png.scaled500
 
 
(Vi använder till exempel en s.k. What You See Is What You Get editor för att tillsammans skriva och diskutera kommande blogginlägg).

75% Bloggar – Många traditionella intranät utgår från en push-strategi, att med nyheter, VD-blogg, med mera trycka ut (publicera) information på intranätets förstasida.
Podio fungerar lite annorlunda; förstasidan består av en global ström med statusinlägg och händelser i arbetsytorna och det finns ingen möjlighet att lägga upp någon egen startsida. Det går dock att skapa en arbetsyta att lägga bloggarna i, på så sätt skulle varje användare kunna bestämma själv vilka bloggar man vill prenumerera på.

81% Statusuppdateringar – Det förvånar mig inte att så många som 81% har detta som ett krav. Informationssökning och -delning har blivit extremt viktigt i ett samhälle med allt mer information tillgänglig. Att få kontakt med rätt person kan vara lika viktigt som att få tag på rätt information och då är statusmeddelanden ett utmärkt arbetssätt.
Podio har funktionen statusmeddelanden inbyggd som en av grundstenarna i sin tjänst.

88% Gemenskaper – Detta är den mest intressanta punkten i hela undersökningen. Den visar att kommunerna har förstått att ett socialt intranät måste användas som ett arbetsverktyg där man utför arbete och inte bara delar bilder och länkar. Andra “sociala intranäts”-tjänster som bara har statusmeddelanden och dokumentdelning som främsta funktioner faller på att det dagliga arbetet sker någon annanstans, det sociala intranätet blir därför bara en “kaffeautomat” där man pratar om vad som hände i helgen. Inget riktigt arbete utförs vilket inte direkt påverkar produktiviteten positivt. I Podio kallas dessa gemenskaper för arbetsytor eller “workspaces”.

podio_app_market.png.scaled500

(Podios App Market har färdiga applikationer för de flesta områden. Du kan också enkelt skapa helt egna).

75% Aktiviteter – “Fördela arbetsuppgifter mellan olika medarbetare”. Podios task manager är en annan grundsten i tjänsten, du kan skapa att göra-uppgifter av precis allt; statusmeddelanden, kontakter, med mera. Det gör att uppgiften alltid är knuten till den kontext som den handlar om.

75% Dokumentdelning – I Podio kan du ladda upp dokument från datorn genom drag-och-släpp-principen, eller länka till dokument i din Google Drive, Dropbox, Box, Evernote, Skydrive med mera.

75% Profilsidor – finns naturligtvis i Podio. Blir allt viktigare av samma anledning som statusuppdateringarnas betydelse. Att hitta rätt människa.

320248_422112161168021_1239654764_n.jpg.scaled500

 

Vill du veta mer hur Podio kan hjälpa ditt företag att bli effektivare, slippa cc-spam i mailboxen och komma undan Word- och Excel-dokument som mailas fram och tillbaka inom företaget?

Kontakta oss så kan vi prata vidare!