Vi får ibland förfrågningar om att sponsra olika föreningar, aktiviteter och events. Vi har nu tagit fram en sponsringspolicy som sätter ramar för vårt deltagande och krav på de vi sponsrar. För oss är det viktigt att vara med och bidra där vi kan skapa förbättring, att vår insats faktiskt gör nytta.

Elvenites sponsringspolicy vilar på företagets värdegrund. Det innebär att all eventuell sponsring sker utifrån uppfyllda krav kopplade till värdegrunden. Våra värderingar kretsar kring orden Effektivitet, Nyfikenhet och Omtanke – ord som sätter ramar för vårt agerande gällande bland annat socialt ansvar, hållbarhet och hälsa.

Nedan följer riktlinjer och krav för eventuell sponsring.

  • Integration är en viktig del i ett fungerande och utvecklande samhälle. Vi vill att det vi sponsrar på något sätt är med och bidrar till ökad integration och utgår från allas lika värde.
  • Ungdomarna är vår framtid och vi tror på laget före jaget. Därför är vi gärna med och bidrar till ungdomsaktiviteter och/eller föreningar som uppfyller ovanstående krav.
  • Tyvärr är dagens samhälle inte helt jämställt. Därför ser vi  gärna att det vi sponsrar bidrar till mer lika förutsättningar mellan könen.
  • Vi uppmuntrar gärna till fysisk aktivitet och välbefinnande – Vi tror på fysisk aktivitet för ett längre och friskare liv.
  • Vi vill att det vi sponsrar ska bidra i vårt arbete att bygga varumärket Elvenite. Det innebär att vår logotyp/vårt budskap ska synas tillsammans med någonting som Elvenite står för och på så vis skapa en positiv bild hos mottagaren.

 
 
värdeord