Världens största mejerikoncern Lactalis Group väljer Elvenite som implementationspartner av M3 från Infor.

Lactalis Group har beslutat att förstärka sin systemmiljö för de Nordiska affärsenheterna. En central del i denna satsning är att införa ett gemensamt affärssystem som ska användas av alla Lactalis enheter i Norden. Målet med satsningen är att uppnå synergieffekter genom att standardisera affärsprocesserna i de olika organisationerna, men också att sänka TCO (Total Cost of Ownership) för sin systemmiljö.
Detta innebär att Lactalis Nordic kommer att fasa ut sina nuvarande affärssystem som idag består av en modifierad version av Microsoft Dynamics NAV och det svenska affärssystemet Pyramid. Dessa kommer ersättas av Infor M3 med hjälp av Elvenite.
Elvenite har sedan tidigare ett nära samarbete med Skånemejerier som ingår i Lactaliskoncernen, vi har därigenom kunskap om deras processer och hur de använder M3 som affärssytem. Det är mycket tack vare det arbetet som vi nu blivit ombedda att vara implementationspartner även i kommande utrullningar till övriga nordiska enheter. Vi är självklart mycket stolta, glada och förväntansfulla inför uppgiften!
lactalis  

Lactalis has chosen Elvenite based on the following fact:

Elvenite has focus on Food and Beverage, and have deep insight and knowledge within the area.

Elvenite is a strategic business partner to Skånemejerier (owned by Lactalis), based on a long term relationship. Elvenite has been involved in many different M3 projects in Skånemejerier, such as warehouse management, pick by voice etc. Latest in the migration of Lindahls from Jeeves into M3. And since Lactalis is about to implement M3 in the Nordic entities as well, it is natural for us to use the knowhow that has already been build up in the organisation. At the same time Elvenite is already giving 24/7 support on our current M3 installation, always allocation the right resources at the right time.
Benny Haas-Madsen, Head of IT / CIO, Lactalis

 

Vår satsning på att skapa ett kompetenscenter inom Food & Beverage ligger ligger väl i linje med Infors fokus på livsmedelsbranchen med sin M3-svit. Affären med Lactalis är ytterligare en bekräftelse på att vi tillsammans har ett urstarkt erbjudande att ta till den skandinaviska marknaden för livsmedel och dagligvaror, säger Johan Gotting, VD för Elvenite.