För drygt fyra år sedan beslöt vi oss för att sätta stopp. Stopp för fler verktyg, fler lösenord, borttappade mail, missade möten och långsamma projekt. Vi insåg att vi hade samlat på oss för många verktyg som inte pratade med varandra. För många produkter som egentligen inte var anpassade efter våra behov.

Det är lätt att man tappar omtanken om sitt egna då man jobbar kundfokuserat. Många i vår bransch kan nog känna igen sig i uttrycket “skomakarens barn … ” då det fokuserade arbetet hela tiden ligger externt. Och till viss del ska det ju vara så – vi finns till för våra kunder. Men för att vi ska kunna finnas till för våra kunder, och dessutom leva som vi lär, måste vi lägga intern tid för att utveckla våra egna processer. Det var det vi gjorde. Och vi fattade ett beslut.
kravlista_podio
För att kunna arbeta fokuserat och effektivt mot ständig förbättring var vi tvungna att hitta ett verktyg som stöttade följande:

  • Vår värdegrund. Produkten måste uppmuntra till engagemang och delaktighet, vara transparent och kommunikativ i sin struktur.
  • Ordning och reda. Produkten måste ge oss förutsättningar för en struktur som passar vår verksamhet.
  • Mobilitet. Produkten måste vara mobil för att ge stöd åt vår konsultverksamhet men också till vår interna kommunikation.
  • Låg tröskel – Kanske det viktigaste. Våra medarbetare ska inte vilja vända i dörren pga. komplicerade vyer eller för omständiga processer.

Konkret sökte vi stöd för internkommunikation (intranät), CRM, rekrytering, projekt, personalfrågor, support och marknadsföringsmaterial.
Och så hittade vi Podio. En produkt som kan ses som en kartong med lösa pusselbitar där vi själva sätter ramarna och strukturerar arbetsflöden utefter de processer som är nödvändiga för vår verksamhet. Det finns alltså inte utrymme för onödiga funktioner och fyrkantiga system där vi måste anpassa våra processer utefter en befintlig struktur. Vårt arbete styr verktyget – inte tvärt om. Enkelt och självklart.
draslapp
Under de här fyra åren har vi byggt, testat, byggt om, utvecklat och kastat applikationer. Podio gör det möjligt att först testa i mindre skala, utvärdera, förkasta eller justera innan man skalar upp en lösning. Vi kan kalla det för en effektiv innovationsprocess.
Idag står vi stadigt med ett internt (och till viss del externt) arbetsverktyg som stöttar oss i samtliga ovanstående punkter. Alla våra medarbetare uppger att de använder Podio dagligen samtidigt som våra interna mailkonversationer nästintill är obefintliga. Våra möten och projekt har tydliga strukturer där tider, kalenderpåminnelser, anteckningar, redigerbara dokument och dialog finns samlade och dokumenterade i en och samma arbetsyta. Vardagen är helt enkelt smidigare och mer effektiv.
aqua_podio
Det här är några av anledningarna till att vi tidigt beslöt oss för att bli Podio Preferred Partner. Vi tyckte helt enkelt att fler skulle få ta del av en produkt som underlättar och effektiviserar det dagliga arbetet.
Vår roll som partner innebär att vi har en tät dialog med Podio i en mängd frågor, bland annat kring utvecklingsplaner och marknadsaktiviteter. Vi har också förmånen att får vara en del i ett aktivt och dynamiskt community med övriga partners där vi kontinuerligt diskuterar och delar med oss av erfarenheter och tips kring Podio.
Med allt det här i ryggen kan vi idag hjälpa våra kunder att kapa uppstartstiden och se till att de kommer igång med Podio. Våra kunder kan sina verksamheter – vi kan skapa effektiva processer. Tillsammans reder vi ut strukturer, arbetsflöden och innehåll som sedan ligger till grund för en skräddarsydd samarbetsplattform.
För att göra det här lite tydligare har vi nu tagit fram ett paket där vi berättar mer om hur vi hjälper våra kunder att komma igång med Podio. Det hittar ni här.
Vill du veta ännu mer om Podio? Kolla in deras Youtube-kanal, läs mer på podio.com eller kontakta oss direkt så berättar vi gärna mer.