Som trainee utvecklas vi dagligen, det kan vara allt ifrån att vi lär oss att lösa en ny uppgift eller att hantera våra rädslor. Tillsammans med Higher Ambition och 16 andra traineer lyfte vi, under två dagar, på locket till personlig utveckling och de drivkrafter som formar oss som individer.

Gemenskap, värderingar och mål

Att vara ny som trainee på en ambitiös arbetsplats sätter utvecklingens färdigheter i fokus och varje dag finns det nya utmaningar att övervinna eller lära sig av. Som tur är har man kollegor som gjort exakt samma resa själva och som finns där för att hjälpa till att navigera i det nya yrkeslivet.
Trots att våra färdigheter för personlig utveckling är fundamentala krävs det ibland att vi ser över dessa kompetenser lite extra, det finns trots allt inget ämne i skolan som heter ”konsten att lära sig”, det är bara något man gör. Vi kan därför ibland stå relativt försvarslösa mot förändringens och utvecklingens vindar och det som avgör om vi kommer att stå pall eller inte är vår förmåga att ingå i gemenskapen, arbeta med våra värderingar och sträva mot vårt mål.
Som ny trainee på en arbetsplats är målet ofta redan definierat (även om det kanske inte alltid är lika lätt att urskilja det), medan gemenskapen är något som byggs upp mellan kollegor och övriga intressenter till verksamheten. Men, när det gäller de värderingar vi som nya individer tar med oss till verksamheten tycks dessa hamna vid sidan om och förbli outtalade. Det kan enligt många vara ett typiskt svenskt drag att vi inte uttalar våra värderingar, trots att det i mångt och mycket är det som formar oss.

Hur går man tillväga för att växa på det personliga planet?

Efter två heldagar med kompetenta ledare på en herrgård strax utanför Säffle verkar ett av svaren vara tydlighet. Det handlar om att vara tydlig mot sin arbetsgivare, sina vänner och resten av världen om hur man vill utvecklas, det är först då man kan skapa det driv som krävs för att bli framgångsrik i sin yrkesroll. Men, det handlar inte om att vi som individer ”plöjer fram” för att få just som vi vill, det krävs en synergi med den tidigare nämnda gemenskapen för att alla intressenter ska tjäna på utvecklingen. Man kan likna det vid sättet man arbetar med en verksamhet. För att verksamheten ska utvecklas krävs det att man driver på och gör kunder nöjda, det är först då som man kan utvecklas tillsammans.

Tillsammans skapar vi en bättre helhet

För att försöka summera värdet av personlig utveckling så handlar det helt enkelt om att ta sig framåt i livet och att tillsammans bli en bättre helhet. Skulle du, liksom vi, vara ny i arbetslivet och stå inför en lång period av utveckling kan du sitta lugnt i båten. Flertalet av dina kollegor och vänner har gjort liknande utvecklingsresor och så länge som du är tydlig med vad du vill och lyhörd mot din omgivning kommer allt att bli hur bra som helst!
Fortsätt att utvecklas varje dag, det är trots allt det som driver livet och dig framåt.

// Albin Byström & Henrik Borg, Graduate Trainees, Elvenite

 

Är du intresserad av att gå ett traineeprogram hos Elvenite?

Kontakta oss så berättar vi mer!