Aquaculture

Hållbar odling av sjömat

En växande industri för en hållbar konsumtion

Fiskodling är idag den snabbast växande industrin inom jordbrukssektorn.
Mer än hälften av all fisk vi konsumerar är idag odlad och trenden  pekar på att denna siffra kommer att fortsätta att öka de kommande åren.

Digitalisering av fiskodlingar

Idag odlas mer än hälften av all sjömat vi konsumerar. Aquaculture är en industri i ständig utveckling, som nu står inför en digitaliseringsresa som kommer att revolutionera sättet vi odlar fisk och skaldjur.

Med hjälp av stora mängder data, modern teknik och smarta system, kommer branschen att transformeras och förbättra förutsättningarna för en hållbar odling av sjömat.

%

odlad fisk

Fiskhälsa och avancerad analys

Att odla fisk tar tid och under den långa produktionscykeln är det inte ovanligt att så mycket som 20% av den odlade fisken går förlorad. Fiskens hälsa är viktig, inte bara för att garantera en god produktion, utan även för att motverka svinnet och minska på medicinering och belastning av miljön.

Med dagens egna och öppna datakällor ges fantastiska möjligheter att underhålla och utveckla fiskodlingarna på ett hållbart sätt. Med avancerad analys och prediktion, visualiserar man hälsotillståndet i fiskodlingarna och öppnar för möjligheten att fatta smarta och datadrivna beslutskap.

%

svinn

Bättre analys med fler datakällor

Med många datakällor skapas fler dimensioner på dina rapporter, vilket ger dig en djupare insikt i både verksamhet och bransch. Finansiella rapporter i fiskeodlingsbranschen bygger ofta på information från många olika system och datakällor. Med ett modernt Business Analytics-verktyg, omvandlas stora mängder strukturerad och ostrukturerad data till begriplig information, i form av rapporter och dashboards.

Laxlus, prediktion & avancerad analys

Biologisk rapportering och analys

Ofta har system som FishTalk och Mercatus inbygda rapporteringsmöjligheter, men utan möjlighet att analyseras tillsammans med biologisk och finansiell data från andra system. Med integrerade Business Analytics-verktyg, eliminierar man datasilos och öppnar möjligheten att analysera allt från ekonomi och biomassa, till svinn och laxlus. Informationen visualiseras med smarta kartlösningar eller tredimensionella grafer per bur, lokation eller region.

Våra partners

Vill du visualisera din data?

Kontakta oss så hjälper vi dig att skapa nya insikter med alla dina datakällor.