Business Intelligence

Hur gör du för att hålla koll på vad som sker i din verksamhet?

Hör du till dem som skulle vilja få bättre överblick av din verksamhet och på ett enkelt sätt kunna ta till dig informationen från affärsystemet? Kanske har du flera olika system som kräver onödigt stort engagemang för att få fram viktig information? Vi på Elvenite specialiserar oss på att lära känna din verksamhet och utifrån ditt behov utnyttja inneboende resurser, ta fram information och presentera den på ett överskådligt sätt.

qlikview

Dra nytta av intelligenta lösningar

Elvenite hjälper dig att på ett effektivt sätt dra nytta av ditt affärssystem och göra dess information begriplig och användbar direkt när den behövs. Tack vare vårt partnerskap med QlikView har vi tillgång till en av marknadens mest användarvänliga och erkända beslutsstödsverktyg.

Några smarta lösningar som gett våra kunder värdefull information för att leda sina företag framåt:

  • Produktionsplanering – information kring materialplanen där planerad, rapporterad och återstående produktion visas i ett nuläge men även i ett historiskt perspektiv
  • Spårbarhet – uppföljning och spårning av produkter i hela värdekedjan från inköp till leverans
  • Lagervärden – analysapplikationer för Lagervärden, Omsättningshastighet per region, land och lagerställe
  • Leverantör – uppföljning per leverantör med exempelvis KPI’er som ”Delivery Precision” & ”Claims”
  • POS-analys – kvittorader som följs upp och där trender och försäljningsmönster analyseras

 

Utveckla din verksamhet med hjälp av Business Intelligence

Med vår samlade erfarenhet och verksamhetskunnande kring din bransch ser vi till att ta fram rätt information ur ditt affärsystem. Dessutom ger vi dig verktygen att ta till dig kunskapen och omsätta den i nyttoskapande
åtgärder för företaget.

modell_nytta_varde_utk.5