ERP & Integration

Hur effektivt är ditt affärssystem?

Hur gör du för att få din verksamhet att fungera friktionsfritt? Se till att utnyttja ditt affärssystem på mest effektiva sätt! Oavsett vilken typ av system du använder så är det viktigt att det fungerar som du vill och att det kan utvecklas i takt med att din verksamhet förändras. Vi ser till att genom ständiga förbättringar effektivisera ditt affärssystem och din verksamhet.

infor

 

Smarta lösningar för m3

Vi arbetar i huvudsak med Infor M3 som är ett av världens största affärssystem. Våra konsulter har mer än 20 års erfarenhet och är certifierade på den senaste versionen. Genom vårt partnerskap med Infor har vi tillgång till de senaste nyheterna och aktuella utbildningar. Utifrån dina processer, branschspecifika krav och behoven ser vi till att du kan utnyttja ditt affärssystem utan en massa krångel.

Exempel på unika lösningar och integrationer mot M3 som vi gjort:

  • Mobila lager- & distributionslösningar – hantering av lageraktiviteter samt varutransporter med hjälp av hand- och truckdatorer
  • Butikslösningar – priser, artiklar och försäljning fångade i kassan återkopplas till M3. I M3 bevakas butikshyllan som fylls på automatiskt baserat på prognostiserad försäljning och kampanjer
  • Integration mot transportoptimeringssystem – export & import av utgående leveranser som planeras och optimeras i TMS-systemet
  • Spårningslösningar – hantering och spårning av batchhanterade produkter inom livsmedel inklusive märkning av produkterna
  • Order- & produktionsportaler – webbaserade portaler som flyttar ut M3 till webben avseende kundrelaterade funktioner samt interna lösningar så som förpackningsinstruktioner

50 erfarna Konsulter

Med vår långa och djupa kompetens i M3 är vi din helhetsleverantör av tjänster som förbättrar och effektiviserar din verksamhet med hjälp av affärssystemet.

Genom vårt samarbete i Primeport har vi tillsammans med Vince och Meridion bildat ett starkt västsvenskt/norskt team och tillsammans ställer vi ett 50-tal ytterst kvalificerade M3-konsulter till din tjänst.