Livsmedels­industrin

Vi digitaliserar livsmedels­industrin

Livsmedelsindustrin står idag inför helt nya utmaningar, där globalisering, urbanisering och digitalisering ställer nya krav från kunder och konsumenter. Med hjälp av Food Tech, Big Data, AI och Avancerad Analys, öppnas möjligheter att producera och konsumera livsmedel på ett sätt vi inte gör idag.

En strategisk och erfaren partner

Som en erfaren och engagerad partner inom livsmedelsindustrin, vet vi att det vid tillverkning av livsmedel är det extra viktigt med noggrann produktion och korta ledtider från order till leverans.

Med några av Nordens största varumärken inom livsmedelsindustrin i vår kundlista, har vi på Elvenite en unik förståelse för branschen och kan hjälpa dig att klara av de utmaningar som ditt företag står inför.

Vi valde Elvenite för att de kombinerar djup branschkunskap med kompetens i både Movex och QlikView.

Cecilie Bertelsen, Kavli A/S

Elvenite - Digitalisering

Digitalisering

För livsmedelsindustrin är det inte längre en fråga om ”om”, utan ”när” gamla processer och system ska transformeras till moderna digitala tjänster och lösningar. För dagens konsumenter handlar det inte bara om att köpa en produkt, man skapar ett engagemang och relation till både produkter och företag, vilket sträcker sig hela vägen ut i digitala kanaler. Idag kan man inte skapa en riktigt bra kundupplevelse utan en digitaliserad verksamhet.

Food tech

Vägen från jord till bord håller på att ritas om. Food Tech är begreppet som kombinerar mat och modern teknologi. Med stöd av smarta sensorer, Big Data och AI, formas nya innovativa lösningar som moderniserar hela livsmedelskedjan. För aktörer inom livsmedelsindustrin kommer arbetet med Food Tech vara en avgörande faktor för om man kommer vara konkurrenskraftig eller ej.

Elvenite Matsäkerhet

Livsmedelssäkerhet

Parallellt med den ökande produktionen av livsmedel, växer kraven på säkra och spårbara produkter. Lagar och förordningar om hur livsmedel ska tillverkas blir allt hårdare, vilket påverkar alla parter i livsmedelskedjan, från jord till bord. Idag förväntas det att leverantörer och producenter kan återkalla skadliga produkter med digital precision, för att inte riskera konsumenternas hälsa. En uppgift som kräver smarta integrationer mellan avancerade ERP-system och analysverktyg.

Elvenite Konsumenter

Medvetna konsumenter

Dagens medvetna och uppkopplade konsumenter ställer allt högra krav på producenter och leverantörer inom livsmedelsindustrin och dagligvaruhandeln. Digitala tjänster och smarta logistiklösningar är en förutsättning för att mätta efterfrågan på en transparent och detaljerad produktionskedja. Vår konsumtion drivs allt mer av digital innovation och individanpassade produkter.

Några av våra vänner

Vi hjälper dig att effektivisera din verksamhet

Elvenites samlade kunskap inom ERP & IntegrationBusiness Analytics, Business Process Services och Datadrivna beslut i kombination med vår erfarenhet av Food & Beverage-branschen, erbjuder dig lösningar som förenklar processer och förbättrar din verksamhet.

Några av våra partners

Arbetar du i livsmedelsindustrin?

Kontakta oss för att få djupare insikt i hur vi digitaliserar livsmedels­industrin.