Business analytics

Avancerad affärsanalys. Oavsett tid, plats eller enhet.

Rätt data till rätt person i rätt tid.

Skapa rätt förutsättningar för att möta morgondagens krav från kunder och konsumenter, med stöd av Business Intelligence och Avancerad Analys.

Visualisera din data

Vill du få bättre överblick av din verksamhet, förenkla sättet att ta till dig informationen och skapa nya insikter från dina verksamhetssystem? Kanske har du flera olika system som kräver onödigt stort engagemang för att få fram viktig information?

Genom att lära känna din verksamhet och utifrån ditt behov nyttja inneboende resurser, hjälper vi dig att ta fram information och visualisera den på ett överskådligt sätt, så att du kan fatta snabba och datadrivna beslut.

Elvenite - Data Warehouse

Data warehouse

Automatisera insamlingen av din data från olika datakällor i ett snabbt och kvalitetssäkrat datalager, så att du får en enhetlig struktur och gemensamt gränssnitt för dina analysverktyg. Med en fördefinierad affärslogik, effektiviserar du analys och bearbetning av data, som säkrar ett enhetligt resultat oavsett val av analysverktyg.

Elvenite - Data Management

Data management

Få kontroll på livscykeln för din data, hela vägen från att den skapas till att den slutligen raderas eller arkiveras. Minimera risken för lag- och regelbrott och försäkra dig om att du alltid har rätt data till hands. Din data är guld värd. Se till att vårda den, så att den inte hamnar i fel händer.

Elvenite - Business Intelligence

Business Intelligence

Lyft dina insikter och beslut till en ny nivå, genom att visualisera KPI:er och mätetal i dashboards och rapporter. Dra nytta av skalbara och användarvänliga lösningar, så att du kan omvandla komplex och ostrukturerad data, till enkla och interaktiva rapporter för smarta och verksamhetsutvecklande initiativ.

Elvenite - Advanced Analytics

Advanced Analytics

Förutspå vad som kommer att hända, med hjälp av prediktiv analys. Koppla samman dina datakällor och låt avancerade algoritmer analysera mönster och trender i din data. Analysera inte bara vad som hänt, utan fokusera på vad som kommer att hända.

Vi har kompetenser för alla behov

Analytiker

Med en specialiserad analytiker drar du nytta av både interna och externa datakällor, ökar dina insikter och fattar datadrivna beslut, med hjälp av prediktion och avancerad analys.

Projektledare

Med seniora projektledare väver du samman system- och branschkunskap vilket skapar synergier för hela verksamheten. Dina datasilos elimineras och framgångsfaktorer visualiseras.

Arkitekter

Våra arkitekter optimerar värdet av din data genom smarta lösningar och avancerad BI-arkitektur. Med en god struktur på databaser, datalager och andra datakällor, blir det lätt att omvandla data till insikt.

forma framtiden med avancerad analys

Skapa större insikt med din data

Utveckla verksamheten och väx affären genom datadrivna beslut.

Försäljning
Hur står sig försäljningen jämfört med föregående vecka, månad och år? Kan förändringar i placering eller prismodell öka volymer och intäkter?
logistik
Hur håller man nere kostnaderna samtidigt som man ökar kundnöjdheten i dagens komplexa, lokala och globala, logistikkedjor? Med realtidsdata och avancerade dashboards, kan du fatta smarta beslut för både affären och miljön.
Processer
Vilka processer genererar positiva effekter och vilka bör förändras? Med stora mängder data identifierar du flaskhalsarna i verksamheten, samtidigt som du  visualiserar framgångsfaktorer.
Lager
Är ditt lager anpassat för att optimera omsättningen? Genom att analysera parametrar som plockning, placering och  omsättning, kan du skapa nya insikter om hur du bör utforma ditt lager. Detta för att effektivisera dina processer och öka dina affärer.
Ekonomi
Hur får man kontroll på kassaflödet, så att man slipper oönskade överraskningar bland intäkter och utgifter? Genom att koppla samman och analysera flera datakällor, får du bättre kontroll på ekonomin och större precision i dina prognoser.
Effektivitet
Hur mår din maskinpark och hur ofta behöver du egentligen serva dina maskiner för att inte produktionen ska bli lidande? Med en effektivitetsrapport visualiserar du enkelt om något behöver åtgärdas för att bibehålla en god kundupplevelse.

Visualisera din framgång med intelligenta lösningar

Elvenite hjälper dig att på ett effektivt sätt dra nytta av ditt affärssystem och göra dess information begriplig och användbar direkt när den behövs. Tack vare vårt partnerskap med Qlik, Infor och Microsoft, har vi tillgång till marknadens mest användarvänliga och erkända beslutsstödsverktyg.

Kavli ser QlikView som ett kraftfullt verktyg som hjälper till att göra det komplicerade enkelt, möjliggör realtidsanalys och kan sammankoppla flera datakällor.

Cecilie Bertelsen, Project Manager
Kavli A/S

Några av våra vänner

Nyheter på bloggen

Läs mer om våra nyheter och senaste insikter på bloggen.

Budding collaboration between Spira and Elvenite

Budding collaboration between Spira and Elvenite

In August, Elvenite launched a collaboration with a new customer in the ERP business area, Spira Blommor AB. Since last year Spira is a part of the dutch Groenland Group, one of the main actors in the floriculture sector in Europe. Spira has a penchant for making...

läs mer

Elvenite continues to grow, recruits new CFO.

Mattias Ahlstedt Elvenite, part of Combined Excellence, continues its growth journey. The most recent addition is Mattias Ahlstedt, who will become Chief Financial Officer (CFO) of the company in October 2020. Mattias has 20 years of experience in the auditing and...

läs mer