fbpx

projektledning

Affärsfokus från detalj till helhet

Framgångsrika projekt bygger på mer
än bara IT & teknik

Den snabba digitaliseringen av system och processer, resulterar ofta i stora affärs- och verksamhetsutvecklingar. Förändringar som är till ingen nytta, om inte verksamhetens kultur och personalen utvecklas samtidigt.

projektledare för alla behov

Med ett agilt arbetssätt och beprövad projektledningsmetodik, levererar vi framgångsrika och säkra projekt.

Implementering

Minska ledtiden från vision till färdig implementation, med hjälp av strategisk planering och spetskompetens.

Digitalisering

Håll jämna steg med den digitala utvecklingen, med stöd av tydliga ramar och målbeskrivningar för era digitaliseringsprojekt.

Effektivisering

Öka produktiviteten på både medarbetare och teknik, genom effektiviserade processer, visualiserade rutiner och mätetal.

vår Projektmetodik

Projektledning handlar om att planera, styra, leda och följa upp projektets operativa aktiviteter och leveranser. Våra projektledare kombinerar gedigen branschkunskap med stor erfarenhet av komplexa implementationsprojekt, i både lokal och internationell miljö.

Vi arbetar främst med PRINCE2, en världsledande projektledningsmetod, som skapar förutsättningar för att leverera projekt på ett kontrollerat och affärsinriktat sätt. Från vision till implementation. Metoden utgår från praxis och är utvecklad genom erfarenheter från oräkneliga projektsponsorer, projektledare, projektteam, kursledare och konsulter.

Läs mer om PRINCE2.

vår implementations­metodik

För att definiera och implementera affärssystem, använder vi stora delar av Infor Deployment Method, IDM, som implementationsmetodik. Metodiken är uppdelad i tre nivåer (Styra, Hantera och Leverera) samt ett antal faser, som sträcker sig från förprojekt till slutlig leverans och projektavslut. Infor Deployment Method är speciellt framtagen och anpassad för stora affärssystemsimplementationer. Det är framförallt i leveransfasen av ett projekt, där en affärssystemslösning ska designas, konfigureras och implementeras, som vi använder oss av IDM.

Läs mer om Infor Deployment Method

vår agila utvecklings­metodik

Genom en agil och användarcentrerad utvecklingsmetodik, säkerställer vi att både beställare och mottagare löpande uppdateras med status och framdrift i projekten. Med tydliga mål, rak kommunikation och löpande delleveranser, kvalitetssäkrar vi att utvecklingsprojektet levererar både funktion och värde.

projektledning med Affären i fokus

Med PRINCE2 arbetar du ständigt med affärsfokus för att leverera ett lönsamt projekt.

Leveranskvalitet
Att arbeta med PRINCE2 skapar förtroende från både interna och externa kunder, intressenter och leverantörer. Dess världsledande metodik är väl befäst och skapar den trygghet som krävs, för ett framgångsrikt projektarbete.
Samarbete
Oavsett om man bedriver ett ERP- eller digitaliserings-projekt, är det viktigt att få organisationens olika enheter att prata med, och inkludera varandra i projektet. Samarbete mellan olika avdelningar och verksamhetsfunktioner skapar synergier, vilket resulterar i fler fördelar för företaget.
Skalbarhet
Genom att använda PRINCE2, kan vi skala upp projekt från några veckor till månader eller år.
kommunikation
Med ett gemensamt språk, oberoende av land, lägger man grunden för en snabb och enhetlig kommunikation mellan interna och externa projektdeltagare.
Anpassningar
Stort eller litet projekt spelar ingen roll. Med PRINCE2 och ett agilt arbetssätt, anpassar vi enkelt strukturen och arbetet i projekten, för att leverera samma goda resultat.
Riskhantering
Projektledaren har övergripande ansvar för projektets risker, samt att nödvändiga handlingsplaner definieras för att minimera eventuella risker.
Kundfokus
Med PRINCE2 säkerställer vi att kundens intresse alltid är i centrum av projekten. Med stöd av kraftfull förändringsstyrning, försäkrar vi oss om att alltid leva upp till kundens förväntningar.
Kontroll
Med processer för att tilldela och fördela arbete som ska utföras, är det viktigt att övervakning, hantering av ärenden och rapportering av progress till styrgruppen blir så effektivt som möjligt. När det blir aktuellt att vidta korrigerande åtgärder ska man vara förberedd, så att åtgärderna förblir inom toleransgränserna.
KVALITETSSTYRNING
Med hjälp av ett antal olika kvalitetsmetoder, såsom acceptanstester, systemintegrationstester, prestandatester etc, kvalitetssäkrar och godkänner processägare hos kunden det utförda arbetet.

några av Våra kunder

effektivisera dina projekt!

Kontakta oss, så berättar vi mer om hur vår projektmetodik kan stötta er affär.