Strategiskt partnerskap

Partnerskap med gemensam tillväxt och utveckling

Vi vet att ni är experter på det ni gör – att baka det bästa brödet, brygga det godaste ölet, helt enkelt framställa livsmedel. Hos Elvenite vill vi hjälpa er att göra det ni gör bäst, på ett så effektivt och smart sätt som möjligt.

I ett Strategiskt Partnerskap investerar vi tillsammans i varandras framgång. Vi drivs av att stärka varandras potential och i takt med att vi båda utvecklas, hjälper vi varandra framåt. Med oss vid er sida kan ni vara säkra på att ni får ut maximalt värde av era processer och digitaliseringsinitiativ.

Brewery partnership

Så fungerar ett strategiskt partnerskap

Ert framgångsrecept med en nypa digital innovation

bullseye-arrow-thin-4

Vi strävar alltid efter att förstå ert företag, era mål och de hinder ni möter, eftersom vi vet att varje företag och bransch har sina egna utmaningar och möjligheter.

Som er engagerade strategiska partner ligger vårt fokus på er affärsmodell och strategi. Vi identifierar och utvecklar tekniska lösningar som är optimalt anpassade till er affärsmodell, medan vi tillsammans navigerar genom det digitala landskapet. Vi hjälper er genom förändringar, alltid med blicken riktad mot framtidens möjligheter.

Partnerskapet är ett löfte om långsiktigt engagemang och växande förtroende. Tillsammans firar vi framgångar, löser utmaningar, lär oss och utvecklas. Med oss får ni en partner som tror på er vision, förstår era behov och stöttar er varje steg på vägen.

”Elvenite har inte bara frigjort värdefull tid som vi kan investera i våra kunder.
Samarbetet har även gett oss möjlighet att lyfta blicken från drift och support till att fokusera mer på digitalisering och affärsnytta”

Thomas Berglund, IT/VU-chef, Coop Värmland

Vi tror på att skapa värde tillsammans

Så skapar vi ett framgångsrikt partnerskap

Resultatbaserad affärsmodell.

Fokus på vad vi ska uppnå
istället för hur.

Tydligt definierade
önskade resultat.

Prismodell med incitament
som optimerar verksamheten.

Förvaltningsstruktur som
ger insikt, inte bara tillsyn.

Fördelarna med ett Strategiskt Partnerskap

Kraftfullt verktyg för transformation och tillväxt

IT-rådgivning

Gemensamma mål & delad framgång

I ett strategiskt partnerskap är vi engagerade i din framgång. Vi arbetar tillsammans för att uppnå gemensamma mål och vi delar risker och belöningar.

Support

Tillgång till expertis

När du blir vår partner får du tillgång till hela vår expertis inom bl.a ERP, BI, AI, automation och data science. Vi är specialister på livsmedelsindustrin och vi förstår de unika utmaningar och möjligheter som branschen står inför.

IT-drift

Skalbarhet & flexibilitet

Vårt partnerskap erbjuder skalbarhet och flexibilitet. Det växer och anpassas i takt med dina behov, och vi hjälper till att driva din digitala transformation i den takt som passar dig.

IT-rådgivning

Affärsvärde i fokus

Vi tar tillvara på vår gemensamma kompetens och erfarenhet för att optimera dina processer och driva effektivitet i alla led. Med oss blir varje krona en investering i förbättrade resultat och ökad produktivitet.

Support

Innovation & tillväxt

Vårt partnerskap främjar innovation. Vi hjälper dig att utnyttja kraften i AI och data för att driva tillväxt, förbättra ditt erbjudande och skapa konkurrensfördel.

IT-drift

Kollektiv intelligens

I vårt strategiska partnerskap delas kunskap och insikter kontinuerligt. Lärdomarna vi får från alla våra olika partners gynnar hela nätverket och förbättrar din konkurrenskraft.

The Office
greenhouse-food-production

FAQ

Vad innebär ett Strategiskt Partnerskap med Elvenite?

Ett Strategiskt Partnerskap med Elvenite är ett samarbete där vi investerar i varandra och bygger en bättre framtid tillsammans. Vi agerar som er dedikerade partner, och vårt gemensamma mål är att var och en av oss ska kunna fokusera på det vi gör bäst men med styrkan av en kompletterande partner i ryggen.

Hur skiljer sig ett strategiskt partnerskap från traditionella tjänsteavtal?

Traditionella avtal är ofta transaktionsbaserade och fokuserar på specifika uppgifter. Ett strategiskt partnerskap med oss är resultatbaserat, fokuserar på vad som ska uppnås snarare än hur, och innehåller tydligt definierade och mätbara mål.

Hur kan strategiskt partnerskap påverka vår IT-budget?

Strategiskt partnerskap hjälper er att omfördela er IT-budget genom att fokusera på värdeskapande investeringar istället för kostnader. Vi sätter upp gemensamma mål som fokuserar på att skapa rätt värde för er, snarare än att hantera incidenter. På så vis blir vår framgång direkt kopplad till ert värdeskapande, vilket gör att vi alla vinner.

Hur säkerställer ni att vi får tillgång till rätt kompetens?

Vi garanterar att ni får tillgång till rätt kompetens genom att kombinera ett tryggt kärn-team kryddat med specialkompetens när det behövs. Teamet anpassar sig efter era behov, vilket innebär att ni alltid har rätt expertis tillgänglig när ni behöver det, utan risk för personberoende.

Hur anpassas tjänsterna efter våra aktuella behov?

Vårt strategiska partnerskap är flexibelt och anpassningsbart. Vi fokuserar på vad som är viktigast för er just nu. Beroende på om ni behöver mer utveckling eller underhåll kan vi justera, utöka eller begränsa vår service för att passa era nuvarande behov.

Hur säkerställer ni struktur och tydlighet i era partnerskap?

Varje partnerskap är byggt på ett väldefinierat ramverk. Denna struktur ger oss en stabil grund att bygga på, samtidigt som den erbjuder den flexibilitet som behövs för att anpassa oss efter varje partners unika behov och mål. På detta sätt garanterar vi att varje partnerskap är organiserat, målinriktat och effektivt.