Datadrivna beslut

Har du mycket data, men svårt att veta hur och vad du ska använda den till?

Ingen fara, så är det för nästan alla. Organisationer inom livsmedelsindustrin har idag mer data än någonsin. Trots det upplever man inte att man har mer information. Mängden data i världen ökar lavinartat och den behöver tas om hand för att komma till nytta, såväl strukturerad som ostrukturerad data.

Vi visar hur ni kan använda datan som redan finns för att skapa värde och bli en mer datadriven organisation genom att utgå ifrån era problem, utmaningar och möjligheter.

stockholm

Kundcase: Så optimerade Coop sin bakning
med hjälp av öppen data

Bake-off är en stor möjlighet för ytterligare försäljning, men det kan tyvärr också generera ganska stort svinn.
Tillsammans med Coop Värmland startade vi därför ett projekt för att se om vi kunde optimera bakningen i butik genom dataanalys. Målet med projektet var att skapa en modell för när och vad det är mest effektivt att baka, för att minimera svinnet.

Läs mer om projektet och det spännande utfallet genom att klicka på länken nedan.

Data Science

Digitaliseringen medför att mycket av det vi gör lämnar spår i form av data efter sig. I datan finns information om oss och vad vi gör.

Inom Data Science arbetar vi med att utvinna information ifrån dessa spår av data. Informationen görs sen om till kunskap både för oss som konsulter och våra kunder. Effekten av detta blir att vi bygger upp ny kunskap samtidigt som vi utmanar och testar den kunskap vi redan hade. På så vis blir både vi och våra kunder ännu lite smartare.

Appar

Komplexa flöden, stora system och komplicerade processer kräver enkla gränssnitt som användaren lätt kan navigera och förstå. Se på användargränssnitt som på ett skämt – om du behöver förklara det är det inte särskilt bra.

Vi utvecklar kundunika lösningar, där synergin mellan teknik och design förenklar användarnas upplevelse. En applikation ska vara smidig, snygg, smart och skapa affärsnytta för dig och företaget. Det uppnår vi genom smart datahantering, arbetsflödesoptimering och väl genomtänkta designlösningar.

Automation

Automation eller automatisering betyder att man låter en maskin eller teknik utföra ett arbete. De processer som är bäst lämpade för automation är sånt som är manuellt eller repetitivt, det vill säga när det är samma sak som ska göras på samma sätt om och om igen.

Vi hjälper dig Identifiera, utvärdera och prioritera möjliga automationer. Sen kartlägger vi, utvärderar vilken teknik som lämpar sig bäst och skapar själva automationen. När det är klart är det dags för testning, utvärdering och implementering.

Agnes Lindell Elvenite

Nya affärsmöjligheter.
Bättre insikter.

Data är en vital del för ditt företags framgång. Att vara datadriven ger dig bättre insikter om trender över tid så att du kan effektivisera processer, bli medveten om problem, och uppmärksamma nya innovationer och affärsmöjligheter. Datadrivna organisationer har en mer komplett bild av affären, och kan fatta beslut utifrån ett holistiskt perspektiv.

När vi pratar om datadrivna insikter är vi inte särskilt intresserade av tekniken bakom. Vi fokuserar snarare på ditt behov, och kan ställa rätt frågor utifrån vad som är möjligt att göra med data.

Nyheter. Insikter. Omtanke.

Elvenite hållbarhetsrapport 2023

Elvenite hållbarhetsrapport 2023

Elvenite hållbarhetsrapport 2023Vi är stolta att presentera Elvenites hållbarhetsrapport för 2023! Under året har vi fokuserat på att förbättra resursanvändningen och minska avfall inom livsmedelsindustrin med hjälp av lösningar som AI-driven utsädesbehandling och...

AI-assistenter i framkant: Googles Project Astra

AI-assistenter i framkant: Googles Project Astra

AI-assistenter i framkant: Googles Project AstraGoogles Project Astra, omdefinierar hur vi interagerar med teknik både i personliga och professionella sammanhang. Dessa innovationer förbättrar inte bara våra interaktioner med AI utan integrerar även AI djupt i våra...

Budgetera AI: En praktisk guide för CFO:er

Budgetera AI: En praktisk guide för CFO:er

Budgetera AI: En praktisk guide för CFO:erAI kan vara en riktig game-changer för företag som vill förbättra effektiviteten och förnya sina tjänster. Men att hantera de ekonomiska aspekterna av AI kan vara knepigt för många CFO:er. Den här guiden ger tydliga steg för...