Datadriven

Utforska din egen data och skapa nya värden över gränserna.

Ta beslut grundat på data. Inte på intuition.

Organisationer inom livsmedelsindustrin besitter idag mer data än någonsin. Men har ändå mindre information. Mängden data i världen ökar och behöver tas om hand för att kunna komma till nytta, såväl strukturerad som ostrukturerad. Här vi kommer in. Vi visar hur ni kan använda och tillgodogöra er den data som redan finns så att ni kan skapa värde och bli en datadriven organisation.

Din nya verktygslåda.

Data_Mentoring

Data Mentoring

Skapa insikter om din marknad genom holistisk data-analys och praktisk know-how. Vi hjälper dig med mentorskap, utbildning och projektledning.

Icon for Data Adoption

Data adoption

Skapa värde snabbare och effektivare i dina projekt med hjälp av data. Vi hjälper dig med data scraping, datamodeller och avancerade algoritmer.

Icon for Data Pipeline

Data Pipeline

Gå från att vara insiktsdriven, till att bli datadriven. Vi hjälper dig med allt som behövs för att skapa eller optimera er data pipeline.

Icon for Data Lab

Data Lab

Få tillgång till alla våra avancerade modeller och verktyg. Vi hjälper dig utveckla din verksamhet genom din egen data.

Bättre insikter. Nya affärsmöjligheter.

Data är en vital del för ditt företags framgång. Att vara datadriven ger dig bättre insikter om trender över tid så att du kan effektivisera processer, bli medveten om problem, och uppmärksamma nya innovationer och affärsmöjligheter. Datadrivna organisationer har en mer komplett bild av affären, och kan fatta beslut utifrån ett holistiskt perspektiv. När vi pratar om data drivna insikter är vi inte särskilt intresserade av tekniken bakom. Vi fokuserar snarare på ert behov, och kan ställa rätt frågor utifrån vad som är möjligt att göra med data.

Kontakta mig idag så berättar jag mer!

Agnes Lindell Elvenite

Agnes Lindell, Project Manager & Business Analyst.

Tiden då vi inte visste kundernas preferenser, behov och beteende är förbi. Med dagens teknologi och vår expertkunskap får du en helhetsbild och kan enkelt identifiera nya affärsmöjligheter.

Nyheter. Insikter. Kärlek.

Läs vår blogg. Här delar vi med oss av våra senaste insikter och nyheter om allt som händer branschen i vårt hjärta.

50 Common Data Driven Terms and What They Mean

50 Common Data Driven Terms and What They Mean

Big data? Small data? Metadata in a Data lake? I know there is some kind of joke there. Too bad we insist on writing everything in English... Language and vocabulary can be difficult. Especially when it comes to the world of data science. Therefore, we have described...

läs mer

What is a data driven organization?

Yesterday we talked about gigabytes. Today we talk about zettabytes. The amount of data created is growing each day and since the introduction of the term big data, organizations continue to store and use massive quantities of data for operating everyday life and to...

läs mer

Tale of 2020 – Elvenite

On May 4, 2020, I did my first day of work at Elvenite. Covid-19 had taken hold of society and put many families and companies in a state of acute crisis. At Elvenite, we have successfully adapted to the new situation. We have continued to create value and to ensure...

läs mer