BUSINESS INSIGHTS.

Avancerad affärsanalys oavsett tid, plats och enhet.

Rätt information till rätt person i rätt tid

Med en bra BI-lösning kan du enkelt analysera din data och se till att alla inom företaget har samma bild. Oavsett hur, när eller var ni befinner er.

Behovet av beslutstöd ser olika ut för alla inom din organisation och för att våga lita på datan behöver den vara live-uppdaterad, korrekt, välstrukturerad och framför allt enkel att förstå.

Vi hjälper idag Skandinaviens största livsmedelsbolag med att samla in, analysera och visualisera sin data. 

Vad behöver du hjälp med?

BI Strategi

Mät rätt saker, hitta konkurrensfördelar och använd din data och statistik för att styra verksamheten mot framgång.

Dataarkitektur

Se till att alla i organisationen har tillgång till samma, korrekta data oavsett vem, var och när.

Datavisualisering

Presentera din data på ett enkelt vis. Så att du kan förvandla komplex data till lättförstådda berättelser och fatta kloka beslut.

Dataanalys

Skapa underlag för strategiska beslut genom att förvandla korsfunktionell data till värdefull information och insikter.

Norges största bageri minskade sin överproduktion
med 33% med hjälp av visualiserad
affärsdata.

Läs mer här!

Beslutsstöd workshop

Utveckla en BI-strategi som hjälper dig nå dina affärsmål.

Du sitter på en guldgruva – din egen data. I datan gömmer sig insikter som kan användas för att ta bättre beslut, nå högre lönsamhet och ett mer effektivt arbete. Men datan är oftast utspridd över flera olika områden och system.

En bra BI-lösning samlar din data på ett och samma ställe, så att du kan analysera och kontrollera vad som händer i din verksamhet.

För att din BI-lösning ska fungera så bra som möjligt behövs en strategi.

Med kreativa workshops, studier och strategier hjälper vi dig identifiera behov, problem och möjligheter för att få ut maximal nytta av din BI-lösning.

Beslutsstöd workshop

Bygg en modern dataarkitektur.

Dataarkitektur är ett ramverk för hur IT-infrastrukturen stöttar din data och företagsstrategi. Målet är egentligen att visa hur datan ska samlas in, transporteras, lagras, användas och säkras.

Dataarkitekturen bestämmer ditt företags agilitet och hjälper dig att snabbt anpassa dig. Om ditt företag skulle vara en schackpjäs, så bestämmer din dataarkitektur hur du kan röra dig på brädet. En primitiv dataarkitektur gör att du kan röra dig som en bonde, medan en modern dataarkitektur gör ditt företag till drottningen.

Vi hjälper dig få en klarare bild av vad som händer i företaget, ser till att alla har den information de behöver och att alla system hänger ihop.

Detta gör vi med hjälp av seniora lösningsarkitekter, Data Warehousing, Data management, Big Data och Data Lakes.

Schackbräde
Datavisualisering

Datavisualisering. Nyckeln till att faktiskt förstå din data.

I din data finns viktig information du kan använda för att driva verksamheten framåt. Men det hjälper ju tyvärr inte om du faktiskt inte förstår vad alla siffror betyder.

Med användbara, smarta visualiseringar blir det enklare att se samband och mönster, mäta KPI:er och komma till riktiga AHA!-insikter, som kanske annars aldrig hade synts.

Datavisualisering gör det lätt att ta till sig och dela information som du kan använda för att fatta kloka välgrundade beslut.

Vi hjälper dig förvandla din komplexa data till berättelser som kan användas för att se helheten, visualisera resultat, spåra trender och förstå effekten av beslut, strategier och samband.

Datavisualisering

Ställ rätt frågor till din data. Skapa nya insikter.

För att få din datan att berätta det du vill veta behöver du ställa rätt frågor. Men vilka är det egentligen?

Våra dataanalytiker är specialister på livsmedelsindustrin, och har stor erfarenhet av de olika utmaningar och system företag inom livsmedelsbranschen tampas med.

Vi hjälper dig koppla samman dina datakällor, dra nytta av externa källor, och använder avancerade algoritmer för att analysera mönster och trender. Så att du snabbt kan analysera vad som hänt, fokusera på vad som kommer hända, och skapa nya insikter för att fatta proaktiva beslut.

Vi hjälper dig ta fram de bästa analys-metoderna för din verksamhet, så att du kan lära känna din data och ställa rätt frågor.

Lina och Pernilla, BI-konsulter på Elvenite

Visualisera din framgång med intelligenta lösningar

Vi hjälper dig att på ett effektivt sätt dra nytta av ditt affärssystem och göra dess information begriplig och användbar direkt när den behövs. Tack vare vårt partnerskap med Qlik, Infor och Microsoft, får du tillgång till marknadens mest användarvänliga och erkända beslutsstödsverktyg.

Elvenite - Data Warehouse

Data warehouse

Automatisera insamlingen av din data från olika datakällor i ett snabbt och kvalitetssäkrat datalager, så att du får en enhetlig struktur och gemensamt gränssnitt för dina analysverktyg. Med en fördefinierad affärslogik, effektiviserar du analys och bearbetning av data, som säkrar ett enhetligt resultat oavsett val av analysverktyg.

Elvenite - Data Management

Data management

Få kontroll på livscykeln för din data, hela vägen från att den skapas till att den slutligen raderas eller arkiveras. Minimera risken för lag- och regelbrott och försäkra dig om att du alltid har rätt data till hands. Din data är guld värd. Se till att vårda den, så att den inte hamnar i fel händer.

Elvenite - Business Intelligence

Business Intelligence

Lyft dina insikter och beslut till en ny nivå, genom att visualisera KPI:er och mätetal i dashboards och rapporter. Dra nytta av skalbara och användarvänliga lösningar, så att du kan omvandla komplex och ostrukturerad data, till enkla och interaktiva rapporter för smarta och verksamhetsutvecklande initiativ.

Elvenite - Advanced Analytics

Advanced Analytics

Förutspå vad som kommer att hända, med hjälp av prediktiv analys. Koppla samman dina datakällor och låt avancerade algoritmer analysera mönster och trender i din data. Analysera inte bara vad som hänt, utan fokusera på vad som kommer att hända.

Forma framtiden med avancerad analys

Nyheter. Insikter. Kärlek.

Här delar vi med oss av våra senaste insikter och nyheter om allt som händer branschen i vårt hjärta.

Elvenite och Lantmännen vinner Årets Affärssystemsprojekt

Elvenite och Lantmännen vinner Årets Affärssystemsprojekt

Elvenite och Lantmännen har tilldelats utmärkelsen för årets affärssystemsprojekt som varje år delas ut på Forum Affärssystem & HR i Göteborg av Herbert Nathan & CO. Projektet som prisats är Lantmännen Agroetanol – Division Energi som med hjälp av Elvenite har implementerat Infor M3.

read more
Varför expertis + domänkunskap + teknik = framgång

Varför expertis + domänkunskap + teknik = framgång

Förr var IT-avdelningens främsta och viktigaste uppgift att se till att skrivaren fungerade. Men med åren har IT-avdelningens roll förändrats. Den snabba utvecklingen av data och teknik har visat att IT har en allt viktigare del i organisationers framgång. IT kan till och med idag ha en central roll i att vägleda företaget till att utvecklas och skapa vinst.

read more