Business insights

Avancerad affärsanalys oavsett tid, plats och enhet

Med en bra BI-lösning kan du enkelt analysera din data och se till att alla inom företaget har samma bild. Det ger dig rätt information till rätt person i rätt tid – oavsett hur, när eller var ni befinner er. Behovet av beslutstöd ser olika ut för alla inom din organisation och för att våga lita på datan behöver den vara live-uppdaterad, korrekt, välstrukturerad och framför allt enkel att förstå. Vi hjälper idag Skandinaviens största livsmedelsbolag med att samla in, analysera och visualisera sin data.

Portrait of mid adult farmer in the wheat field

Vad behöver du hjälp med?

square-poll-vertical-thin-2

Datavisualisering

Presentera din data på ett enkelt sätt. Så att du kan förvandla komplex data till lättförstådda berättelser och fatta kloka beslut.

handshake-thin-2

Dataanalys

Skapa underlag för strategiska beslut genom att förvandla korsfunktionell data till värdefull information och insikter.

IT Operations

BI Strategi

Mät rätt saker, hitta konkurrensfördelar och använd din data och statistik för att styra verksamheten mot framgång.

plate-utensils-thin-2

Dataarkitektur

Mät rätt saker, hitta konkurrensfördelar och använd din data och statistik för att styra verksamheten mot framgång.

square-poll-vertical-thin-2

Data warehouse

Automatisera insamlingen av din data från olika datakällor i ett snabbt och kvalitetssäkrat datalager, så att du får en enhetlig struktur och gemensamt gränssnitt för dina analysverktyg. Med en fördefinierad affärslogik, effektiviserar du analys och bearbetning av data, som säkrar ett enhetligt resultat oavsett val av analysverktyg.

handshake-thin-2

Data management

Få kontroll på livscykeln för din data, hela vägen från att den skapas till att den slutligen raderas eller arkiveras. Minimera risken för lag- och regelbrott och försäkra dig om att du alltid har rätt data till hands. Din data är guld värd. Se till att vårda den, så att den inte hamnar i fel händer.

IT Operations

Business Intelligence

Lyft dina insikter och beslut till en ny nivå, genom att visualisera KPI:er och mätetal i dashboards och rapporter. Dra nytta av skalbara och användarvänliga lösningar, så att du kan omvandla komplex och ostrukturerad data, till enkla och interaktiva rapporter för smarta och verksamhetsutvecklande initiativ.

plate-utensils-thin-2

Advanced Analytics

Förutspå vad som kommer att hända, med hjälp av prediktiv analys. Koppla samman dina datakällor och låt avancerade algoritmer analysera mönster och trender i din data. Analysera inte bara vad som hänt, utan fokusera på vad som kommer att hända.

Norges största bageri minskade sin överproduktion
med 33% med hjälp av visualiserad affärsdata.

Läs mer här!

Utveckla en BI-strategi som hjälper dig nå dina affärsmål 

Du sitter på en guldgruva – din egen data. I datan gömmer sig insikter som kan användas för att ta bättre beslut, nå högre lönsamhet och ett mer effektivt arbete. Men datan är oftast utspridd över flera olika områden och system.

En bra BI-lösning samlar din data på ett och samma ställe, så att du kan analysera och kontrollera vad som händer i din verksamhet. För att din BI-lösning ska fungera så bra som möjligt behövs en strategi. Med kreativa workshops, studier och strategier hjälper vi dig identifiera behov, problem och möjligheter för att få ut maximal nytta av din BI-lösning.

 

Bygg en modern dataarkitektur 

Dataarkitektur är ett ramverk för hur IT-infrastrukturen stöttar din data och företagsstrategi. Målet är egentligen att visa hur datan ska samlas in, transporteras, lagras, användas och säkras.

Dataarkitekturen bestämmer ditt företags agilitet och hjälper dig att snabbt anpassa dig. Om ditt företag skulle vara en schackpjäs, så bestämmer din dataarkitektur hur du kan röra dig på brädet. En primitiv dataarkitektur gör att du kan röra dig som en bonde, medan en modern dataarkitektur gör ditt företag till drottningen.

Vi hjälper dig få en klarare bild av vad som händer i företaget, ser till att alla har den information de behöver och att alla system hänger ihop. Detta gör vi med hjälp av seniora lösningsarkitekter, Data Warehousing, Data management, Big Data och Data Lakes.

Datavisualisering – nyckeln till att faktiskt förstå din data

I din data finns viktig information du kan använda för att driva verksamheten framåt. Men det hjälper ju tyvärr inte om du faktiskt inte förstår vad alla siffror betyder.

Med användbara, smarta visualiseringar blir det enklare att se samband och mönster, mäta KPI:er och komma till riktiga AHA!-insikter, som kanske annars aldrig hade synts.

Datavisualisering gör det lätt att ta till sig och dela information som du kan använda för att fatta kloka välgrundade beslut.

Vi hjälper dig förvandla din komplexa data till berättelser som kan användas för att se helheten, visualisera resultat, spåra trender och förstå effekten av beslut, strategier och samband.

Ställ rätt frågor till din data och skapa nya insikter

För att få din data att berätta det du vill veta behöver du ställa rätt frågor. Men vilka är det egentligen?

Våra dataanalytiker är specialister på livsmedelsindustrin och har stor erfarenhet av de olika utmaningar och system som företag inom livsmedelsbranschen tampas med.

Vi hjälper dig koppla samman dina datakällor, dra nytta av externa källor och använder avancerade algoritmer för att analysera mönster och trender. Så att du snabbt kan analysera vad som hänt, fokusera på vad som kommer hända och skapa nya insikter för att fatta proaktiva beslut.

Vi hjälper dig ta fram de bästa analys-metoderna för din verksamhet, så att du kan lära känna din data och ställa rätt frågor.

Visualisera din framgång med intelligenta lösningar

Vi hjälper dig att på ett effektivt sätt dra nytta av ditt affärssystem och göra dess information begriplig och användbar direkt när den behövs. Med oss får du tillgång till marknadens mest användarvänliga och erkända beslutsstödsverktyg. Vi är helt plattformsoberoende, vilket betyder att vi alltid kan rekommendera den bästa lösningen för just dig och din verksamhet. 

microsoft gold partner logo

Forma framtiden med avancerad analys

Nyheter. Insikter. Omtanke.

Elvenite hållbarhetsrapport 2023

Elvenite hållbarhetsrapport 2023

Elvenite hållbarhetsrapport 2023Vi är stolta att presentera Elvenites hållbarhetsrapport för 2023! Under året har vi fokuserat på att förbättra resursanvändningen och minska avfall inom livsmedelsindustrin med hjälp av lösningar som AI-driven utsädesbehandling och...

AI-assistenter i framkant: Googles Project Astra

AI-assistenter i framkant: Googles Project Astra

AI-assistenter i framkant: Googles Project AstraGoogles Project Astra, omdefinierar hur vi interagerar med teknik både i personliga och professionella sammanhang. Dessa innovationer förbättrar inte bara våra interaktioner med AI utan integrerar även AI djupt i våra...