Qlik, tidigare QlikTech, som är företaget bakom bland annat verktyget QlikView har nyligen lanserat Qlik Sense vilket, precis som QlikView, är ett program avsett för analys av data och beslutsstöd. Qlik Sense som under ett tag hade arbetsnamnet QlikView.next skall dock inte ses som en ersättare för QlikView utan snarare en enklare och väldigt lättanvänd variant av QlikView. I Qlik Sense är användargränssnittet extremt avskalat och intuitivt. Det ger en lättanvänd produkt som inte kräver samma kunskap av användaren som QlikView gör. Följande filmklipp, producerad av Qlik, ger en kort och koncise introduktion till Qlik Sense.

Application Programming Interface

Särskilt intressant för oss på Elvenite är det API (Application Programming Interface) som Qlik Sense levereras med. APIet gör det möjligt att på ett smidigt sätt integrera Qlik Sense-rapporter på både hemsidor och i skrivbordsapplikationer. Faktum är att APIet är så komplett att det i praktiken är möjligt att skriva en helt egen klient för att skapa och läsa dokument för Qlik Sense.
Qlik Sense kommer även med ett API för att skapa integration mot andra Datakällor än de som är standard. Integration mot andra datakällor är möjligt i QlikView också, men APIet i Qlik Sense är utökat för att ge bättre stöd när Qlik Sense körs via en webbklient. Vid en första anblick ser även det nya APIet ut att ha bättre möjligheter till tvåvägskommunikation mellan Qlik Sense och den datakälla som man integrerar mot.
Genom javascript, lite HTML och CSS går det att skapa så kallade ”Extensions”, vilket syftar till nya typer av diagram, tabeller och vyobjekt som kan användas i rapporter och delas med andra användare. Dessa anpassade objekt går att göra dynamiska med tvåvägskommunikation mot appen som de används i.
Sammantaget gör APIet det möjligt för oss på Elvenite att kundanpassa hur statistik och beslutsstöd skall integreras i en organisation.

Mer om Qlik Sense

Qlik’s hemsida går det att hitta fler filmklipp som hjälper dig igång med Qlik Sense och det går även att ladda nerQlik Sense Desktop Gratis.