Uppföljning av lönsamhet

Lesjöfors använder affärssystemet M3. De besitter en egen hög kompetens kring sina lösningar och implementerar och förvaltar själva sina olika verksamhetsenheter. Ledningen hade tidigt insett vikten av korrekt samstämmig information för de olika enheterna. Detta gäller såväl ledning som personal genom hela förädlingskedjan. Då Lesjöfors är ett företag som både producerar och säljer innebär detta att man från koncernnivå ner till enskild enhet, kund och artikel vill kunna följa upp lönsamhet från inköp och förkalkyl, till försäljning.

Koncerngemensam rapportportal

  • Implementation av en behörighetsstyrd koncerngemensam rapportportal, Management Analysis. Används för analys och rapportering kring lönsamhet från inköp och förkalkyl till försäljning, från koncernnivå ner till enskild enhet och artikel.
  • Design & utveckling Artikelanalys. En Excel-applikation med möjlighet till simulering jämförd med aktuellt utfall och förkalkyl i M3.
  • Design & utveckling Förkalkyl. En Excel-applikation visar nya artiklar baserade på verkliga kalkylvärden från M3. Möjlighet att skapa nya artiklar från Excel direkt in i M3 (Web services) skapades upp.
  • Implementation av webbaserad prognoshantering benämnd Management Forecast.

Aktiv uppföljning ger lönsamhet

Lösningen gav nu möjlighet att göra dagliga uppföljningar av bolaget från koncernnivå ner till enskilda enheter. Med ett gemensamt synsätt av definitioner och begrepp skedde uppföljning av företagets mätvärden. Aktiv uppföljning av kunder och artiklar ger en lönsam produktportfölj samt ett verktyg som ger ökad trygghet i diskussioner med kunder. Även säkrare kalkyler för nya artiklar innan orderläggning kunde tas fram, liksom möjligheten till att automatiskt distribuera rapporter till olika mottagare.

lesjofors_without_id357

OM Lesjöfors

  • Lesjöfors är en av Europas ledande tillverkare av fjäderprodukter och är en internationell fullsortimentsleverantör av standardfjädrar liksom kundanpassade fjädrar, tråd- och banddetaljer samt gasfjädrar.
  • Företagets verksamhet är organiserad i de tre områdena banddetaljer, trådfjädrar och eftermarknadsprodukter för bilar och andra fordon.
  • Lesjöfors huvudkontor ligger i Karlstad, och de har enheter för tillverkning och säljkontor i flera europeiska länder, samt Asien.