Välfyllda butikshyllor ökar inte bara köplusten, utan höjer även den totala kundupplevelsen i en livsmedelsbutik. Trots detta är det allt för ofta man ser gapande hål i butikernas hyllor, något som i värsta fall inte bara ger en dålig köpupplevelse, utan även minskad försäljning.

Varför är det så många hål i hyllan?

Dagens medvetna konsumenter driver på digitaliseringen av livsmedelsindustrin och dagligvaruhandeln och det går med en rasande fart. Vi kan idag se hur köpbeteendet förändras, vilket leder till att dagens butiker har öppet dygnet runt med hjälp av de bekväma e-handelslösningarna. Som konsument är man aldrig längre bort från en butik än närmaste smartphone. Det finns mycket positivt med den snabba utvecklingen för dagligvaruhandeln, men det finns även stora utmaningar. En av dessa är bristen i samspel mellan utbildning av personal och utveckling av de smarta systemstöden. Många butiker sliter idag med att få tiden att räcka till för arbetsuppgifter såsom varuleveranser, säkerställande av fyllnadsgrad och minskning av ”hål i hyllan”. Detta på grund av all manuell hantering av processer och aktiviteter, som egentligen skulle kunna hanteras av smarta systemstöd. Resultatet blir ofta att hyllorna gapar tomma, vilket i sin tur skapar en sämre köpupplevelse för kunderna och i värsta fall bortfall av försäljning.

Hål i hyllan

Fyllda hyllor och mindre administration

För att minska hålen i hyllan och öka både kompetens, försäljning och köpupplevelse, krävs det att man arbetar proaktivt med sitt affärssystem och dess integrationer. Genom att utbilda personalen i mobila verktyg och systemstöd släpper man loss den verkliga kraften i smarta funktioner såsom:

  • Presentationslager
  • Orderkvantiteter
  • Huvudleveranser
  • Hållbarhet
  • Omsättningshastighet
  • Fraktgränser

När personal och system samarbetar, blir analys och avvikelserapportering grunden för att lära systemet att förstå vad det är man vill få hjälp med, nämligen att alltid ha fyllda varuhyllor. Med hjälp av mobila enheter (BIRK-datorer) föder man affärssystemet (exempelvis Infor M3) med information om hyllornas fyllnadsgrad. Det klassiska kundvarvet interagerar på detta sätt direkt med affärssystemet och kontrollerar att både lagersaldon och fyllnadsgrad svarar upp mot butikens mål. Systemen håller alltså koll på hur mycket varor man har i lager och när man måste fylla på med varor för att slippa hål i hyllan. För personalen innebär detta färre manuella beställningar samt bättre kontroll och effektivitet när man plockar och frontar sina livsmedelsprodukter.

Birk - Relex

Mer försäljning och minskat svinn

Med utbildad personal och automatiska system för påfyllnad får man inte bara välfyllda hyllor. Precision i varulagret och ökande hylltillgänglighet är vinster som lägger grunden för minskat svinn av livsmedel och framförallt mer tid tillsammans med kunden för butikspersonalen. Med välfyllda butikshyllor ger man kunden det som efterfrågas; effektiv varuplockning, möjlighet att hitta de varor man vill ha samt en fantastisk butiks- och köpupplevelse. Resultatet blir att man levererar en vardaglig ”aha-upplevelse”.

Effektivisera ditt varulager!

Vill du veta mer om hur du kan effektivisera ditt varulager och säkerställa att du alltid har välfyllda butikshyllor?
Kontakta oss så berättar vi mer om hur du kan effektivisera och lyfta ditt affärssystem till en ny nivå för att få nöjdare kunder.
Kontakta oss