5 TANKAR OM
WOMEN IN TECH 2022

Förra veckan besökte jag och sex kollegor nordens största tech-konferens för kvinnor: Women In Tech, i Stockholm. Women In Techs mission är att inspirera kvinnor till att överväga en framtid inom tech och att inspirera och uppmuntra de kvinnor som redan arbetar inom branschen att fortsätta genom att erbjuda nätverk och förebilder.

Årets event hölls i Stockholm, med temat ”Level up”.

Läs mina reflektioner om eventet nedan!

Ebba, Elvenite

Ebba Öhlin, Business Analyst

1. Årets tema: level up!

Årets tema grundar sig i att både företag och anställda ska sträva efter konstant utveckling. Enligt forskning från TechSverige så tror man att det kommer att saknas 70.000 personer inom IT redan år 2024 om vi inte agerar nu. Vi måste ta itu med utbildning, lärande och kunskapsutveckling på nya sätt för att få fler att stanna och vilja arbeta inom IT. Det är också viktigt att vi även jobbar för att få de kvinnor som jobbar inom IT-branschen att stanna i den. Vilken WIT gör genom att bland annat bidra med inspiration från förebilder och hjälpa kvinnor att bygga stora och mångsidiga nätverk. It’s time to level up!

2. Hur överlever man en IT-attack?

Som om pandemin inte hade påverkat hotellbranschen nog så drabbades till råga på allt Nordic Choice Hotels av en IT-attack i december 2021. I den här fokussessionen så berättade Kari Anna Fiskvik som är Tech-VD på företaget hur de tog sig an den attacken och krisen och kom med tips på hur man kan skydda sig mot likande attacker. Ett väldigt aktuellt och intressant ämne som är viktigt att lyfta i den nya tiden vi lever i med en konstant ökning av digitalisering och potentiella hot.

3. Tekniken hjälper oss att skapa lika förutsättningar, för alla.

En annan ljusglimt från WIT var att se hur tekniken kan hjälpa barn och andra med särskilda svårigheter att lära sig läsa och skriva. Sara McCracken från Angel Eyes visade på hur VR-technology kan hjälpa föräldrar och personal att sätta sig in i och förstå hur barn med synsvårigheter uppfattar sin omgivning och kan på så sätt lättare erbjuda dem rätt hjälp och support i livet. Wilma Emanuelsson som är en 18-årig (!) entreprenör visade på hur man med hjälp av eye-tracking kan hjälpa en person med dyslexi att lättare läsa och på så sätt optimera inlärningen.

4. Skiftet från produktfokuserad teknik till kundfokuserad teknik fortsätter

I en värld som konstant förändras blir det fortsatt allt viktigare för företagen att designa sina tjänster och teknik utifrån kundens behov och vanor. Bland annat så pratade Sara Billstam från ICA-Gruppen om hur de skapar en förståelse för deras kunders behov och vad de behöver utveckla i sina fysiska och digitala kanaler för att kunna utveckla morgondagens apotek. Även Volvo Cars hade en föreläsning om hur de på olika sätt jobbar med kundfokuserad teknik för att i takt med samhällets förändring kunna bidra med utvecklingen av framtidens mobilitet. Ett oerhört viktigt område för att teknikföretag ska fortsatt kunna vara konkurrenskraftiga i vår konstant föränderliga värld!

5. Inspiration, inspiration, inspiration!

Sist men inte minst vill jag ta med inspirationen som WIT ger oss kvinnor och ickebinära. I början av dagen frågade konferensledaren oss vad vi hoppas på att få ut av den här dagen. Jag och min kollega tittade på varandra och båda sade ordet ”Inspiration”. Och vid slutet av dagen så kunde jag konstatera att inspiration onekligen var något vi fick. Det var stor mångfald på talarna med olika etniciteter och åldrar, och stor spridning på samtalsämnen. Förutom de redan nämnda föreläsningarna så pratades det även om vikten av mentorer för unga, hur självkörande truckar påverkar transportindustrin, hållbara energilösningar och hur man kan minska mobbningen bland unga på sociala medier och i skolan genom att använda den senaste tekniken inom datainsamling och artificiell intelligens, för att bara nämna några övriga ämnen.

Stort tack #WITswe2022 – Vi ses nästa år!

1. Årets tema: level up!

Årets tema grundar sig i att både företag och anställda ska sträva efter konstant utveckling. Enligt forskning från TechSverige så tror man att det kommer att saknas 70.000 personer inom IT redan år 2024 om vi inte agerar nu. Vi måste ta itu med utbildning, lärande och kunskapsutveckling på nya sätt för att få fler att stanna och vilja arbeta inom IT. Det är också viktigt att vi även jobbar för att få de kvinnor som jobbar inom IT-branschen att stanna i den. Vilken WIT gör genom att bland annat bidra med inspiration från förebilder och hjälpa kvinnor att bygga stora och mångsidiga nätverk. It’s time to level up!

2. Hur överlever man en IT-attack?

Som om pandemin inte hade påverkat hotellbranschen nog så drabbades till råga på allt Nordic Choice Hotels av en IT-attack i december 2021. I den här fokussessionen så berättade Kari Anna Fiskvik som är Tech-VD på företaget hur de tog sig an den attacken och krisen och kom med tips på hur man kan skydda sig mot likande attacker. Ett väldigt aktuellt och intressant ämne som är viktigt att lyfta i den nya tiden vi lever i med en konstant ökning av digitalisering och potentiella hot.

3. Tekniken hjälper oss att skapa lika förutsättningar, för alla.

En annan ljusglimt från WIT var att se hur tekniken kan hjälpa barn och andra med särskilda svårigheter att lära sig läsa och skriva. Sara McCracken från Angel Eyes visade på hur VR-technology kan hjälpa föräldrar och personal att sätta sig in i och förstå hur barn med synsvårigheter uppfattar sin omgivning och kan på så sätt lättare erbjuda dem rätt hjälp och support i livet. Wilma Emanuelsson som är en 18-årig (!) entreprenör visade på hur man med hjälp av eye-tracking kan hjälpa en person med dyslexi att lättare läsa och på så sätt optimera inlärningen.

4. Skiftet från produktfokuserad teknik till kundfokuserad teknik fortsätter

I en värld som konstant förändras blir det fortsatt allt viktigare för företagen att designa sina tjänster och teknik utifrån kundens behov och vanor. Bland annat så pratade Sara Billstam från ICA-Gruppen om hur de skapar en förståelse för deras kunders behov och vad de behöver utveckla i sina fysiska och digitala kanaler för att kunna utveckla morgondagens apotek. Även Volvo Cars hade en föreläsning om hur de på olika sätt jobbar med kundfokuserad teknik för att i takt med samhällets förändring kunna bidra med utvecklingen av framtidens mobilitet. Ett oerhört viktigt område för att teknikföretag ska fortsatt kunna vara konkurrenskraftiga i vår konstant föränderliga värld!

5. Inspiration, inspiration, inspiration!

Sist men inte minst vill jag ta med inspirationen som WIT ger oss kvinnor och ickebinära. I början av dagen frågade konferensledaren oss vad vi hoppas på att få ut av den här dagen. Jag och min kollega tittade på varandra och båda sade ordet ”Inspiration”. Och vid slutet av dagen så kunde jag konstatera att inspiration onekligen var något vi fick. Det var stor mångfald på talarna med olika etniciteter och åldrar, och stor spridning på samtalsämnen. Förutom de redan nämnda föreläsningarna så pratades det även om vikten av mentorer för unga, hur självkörande truckar påverkar transportindustrin, hållbara energilösningar och hur man kan minska mobbningen bland unga på sociala medier och i skolan genom att använda den senaste tekniken inom datainsamling och artificiell intelligens, för att bara nämna några övriga ämnen.

Stort tack #WITswe2022 – Vi ses nästa år!

NYHETER. INSIKTER. KÄRLEK.

Elvenite hållbarhetsrapport 2023

Elvenite hållbarhetsrapport 2023

Elvenite hållbarhetsrapport 2023Vi är stolta att presentera Elvenites hållbarhetsrapport för 2023! Under året har vi fokuserat på att förbättra resursanvändningen och minska avfall inom livsmedelsindustrin med hjälp av lösningar som AI-driven utsädesbehandling och...

läs mer
AI-assistenter i framkant: Googles Project Astra

AI-assistenter i framkant: Googles Project Astra

AI-assistenter i framkant: Googles Project AstraGoogles Project Astra, omdefinierar hur vi interagerar med teknik både i personliga och professionella sammanhang. Dessa innovationer förbättrar inte bara våra interaktioner med AI utan integrerar även AI djupt i våra...

läs mer
Budgetera AI: En praktisk guide för CFO:er

Budgetera AI: En praktisk guide för CFO:er

Budgetera AI: En praktisk guide för CFO:erAI kan vara en riktig game-changer för företag som vill förbättra effektiviteten och förnya sina tjänster. Men att hantera de ekonomiska aspekterna av AI kan vara knepigt för många CFO:er. Den här guiden ger tydliga steg för...

läs mer