Combined Excellence bygger vidare genom att förvärva Elvenite, ledande tjänsteleverantör till livsmedelsindustrin med spetskompetens inom ERP och Business Intelligence.

Elvenite har under sina 10 år levererat stabil tillväxt och lönsamhet och har en gedigen kundbas med kunder som Marine Harvest, Lantmännen, Kavli, Skånemejerier, Coop Värmland och Elkem.
Elvenite kommer på samma sätt som tidigare fortsätta verka som ett entreprenörsdrivet företag under eget namn och fr o m nu som en del av Combined Excellence.
”Vi förstärker oss inom vår tjänstedomän Digital operations där vi tror hårt på Elvenites spetskompetens inom branschspecifika kärnprocesser. Vi kompletterar därmed vårt erbjudande med såväl det världsledande ERP-systemet Infor M3 samtidigt som vi breddar vår kompetens kring analysplattformen Qlik. Lägg därtill ytterligare 45 extremt duktiga kollegor i koncernen. Det känns enormt spännande. Tillsammans blir vi ännu starkare och ser goda möjligheter till affärssynergier framöver”, säger Niklas Hellberg, ordförande i Combined Excellence AB.
“Vi är oerhört stolta och glada över att bli en del av Combined Excellence. Vårt tydliga branschfokus med välkända varumärken i kundportföljen, likartade företagskulturer samt inte minst kompetenta och engagerade medarbetare gör att våra bolag passar mycket bra tillsammans”, säger Johan Gotting, VD i Elvenite AB.
“Som en del av Combined Excellence bidrar Elvenite med såväl lokal förankring som internationell erfarenhet och räckvidd. Vårt nära samarbete med den världsledande affärssystemsleverantören Infor och andra partners är nyckelelement i vår strategi även framåt. Vi ska fortsätta leverera värde och kundnytta genom att kombinera det lilla företagets flexibilitet och snabbrörlighet med det stora bolagets resurser och förmågor.”
“Sist men inte minst innebär affären fler karriärmöjligheter för våra duktiga medarbetare”, avslutar Johan Gotting, VD Elvenite AB.

Om Combined Excellence

Combined Excellence är en koncern med fokus på aktivt ägande av expertbolag med verksamhet inom digitalisering. Vi växer tillsammans och genom samarbete skapar vi synergier. Koncernen, med sina verksamhetsbolag Ninetech AB, Netgain AB, CloudPro AB, SiteDirect AB, TWO AB, Viewbase Solutions AB och Smartsourcing AB, omsätter drygt 270 Mkr (RTM) med en snabb tillväxttakt. Koncernen äger också intressen i Beebyte AB.

Om Elvenite

Elvenite AB med kontor i Stockholm och Karlstad sysselsätter (år 2018) ca 45 personer inkluderat dotterbolaget Elvenite Managed Services AB. Elvenite är världsledande tjänsteleverantör till livsmedelsindustrin med spetskompetens inom ERP och Business Intelligence. Företagets värdeerbjudande spänner över Infor M3, Qlik och Microsofts plattformar för analys och datalager. Dotterbolaget Elvenite Managed Services erbjuder effektiva helhetsåtaganden avseende förvaltning och support av M3-installationer och datalagerlösningar. Elvenite-koncernen omsätter ca 56 MKR (RTM).

För mer information, vänligen kontakta:

Niklas Hellberg, Styrelseordförande Combined Excellence AB
Tel: +46 70-7134949
Johan Gotting, VD Elvenite AB
Tel: +46 76-1354501