vad betyder hållbarhet för oss?

De senaste åren har hållbarhet varit ett frekvent diskussions-ämne och många av våra anställda har vidgat synen från att bara tänka miljö till att se en större helhet som påverkar vårt dagliga arbete.
Elvenite har, från det att företaget grundandes, arbetat med hållbarhet och sedan 2014 har det funnits med som en naturlig del i vår företagsstrategi. Vi gör insatser utifrån de vedertagna kategorierna ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet och försöker fördela våra insatser för att få med alla tre hållbarhetsområden. Att endast satsa på ett område utan de andra två i åtanke skulle göra insatsen bristfällig och inte hållbar i ordets fulla bemärkelse.  

Hållbarhet är
”En utveckling som tillfredsställer dagens behov
utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”
(Brundtland-rapporten 1987)

Vi tror på att driva hållbarhetsarbetet genom uppmuntran istället för regler och vill att så många som möjligt på arbetsplatsen ska vara med och hjälpa till. Den viktigaste framgångsfaktorn för vårt hållbarhetsarbete är inkluderande i alla led. Hållbarhet är en stående punkt på ledningens agenda, på våra gemensamma månadsmöten, vid inköp, projektupphandlingar, val av resor och som ett givet ämne vid fikarasten. Alla medarbetare uppmuntras att bidra med egna förbättringsförslag som en hållbarhetsgrupp sedan värderar, hanterar eller delegerar vidare. Medlemmarna i hållbarhetsgruppen alterneras löpande så att så många som möjligt ska få engagera sig i större utsträckning.
De flesta insatser hittills har fokuserat på interna förbättringar samt eget involverande i såväl lokala som globala hållbarhetsprojekt. Vi har exempelvis

  • Engagerat oss i klassfotboll
  • Startat integrationsprojekt tillsammans med Refugees Welcome Karlstad
  • Styrt upp vår sopsortering
  • Digitaliserat vår faktureringsprocess
  • Tillsammans med vår städfirma Höjer bytt ut rengörings- och förbrukningsmaterial till miljömärkta alternativ
  • Uppmuntrat våra anställda till mer fysisk aktivitet och mer hållbart resande

Nu tar vi klivet ut till våra kunder och hoppas sprida budskapet vidare genom vårt dagliga arbete som konsulter. Vi vill hjälpa våra kunder att hitta deras sätt att arbeta mer hållbart och underlätta för dem att ta steg i rätt riktning. Vi vill leverera verktyg och metoder som stöttar och följer upp förbättringsarbetet.

Therese Erhard
Business Analyst & Hållbarhetsansvarig på Elvenite