Sedan en tid tillbaka har vi bröderna Ågren från IT&R sittandes på Karlstadkontoret. Vilka är de och vad gör de hos oss?

Per och Arne Ågren är två bröder från Degerfors som tillsammans med Anders Tingsby driver IT-konsultföretaget IT&R. De har alla en lång och gedigen erfarenhet av administrativa system, bland annat genom att de byggt en stor del av de administrativa systemen hos stångtillverkaren Degerfors Stainless. De har även utvecklat virkesadministrativa system hos bland andra Sveaskog, Södra Skogsägarna och Moelven Skog. Dessutom har de byggt system inom så skilda branscher som auktionshus och detaljhandel. Genom IT&R har de under de senaste 6 åren utvecklat ett ramverktyg i .NET lämpat för just administrativa system. Ramverket går under namnet IT&R Framework och är inne på sin tredje generation.
 
arne o per

– Vi brukar säga att vi passar som handen i handsken för verksamheter som är i behov av extra tillämpningar och lösningar för att komplettera befintliga system, säger Arne.

Verktyget bygger på open source och består av löst kopplade system där användaren själv kan välja relevanta moduler. Genom IT&R Framework kan användaren snabbare komma fram till en färdig lösning. Alla system är dessutom skrivna på samma sätt, vilket gör att det är lätt att underhålla.

EN TILLGÅNG FÖR ELVENITE

Intressant är också möjligheten att bygga lösningar mot M3’s öppna API, vilket förstås är en tillgång för oss och våra kunder. Här lämpar sig ramverktyget främst för integrationer och mobila gränssnittslösningar. Anders och Per har nu gjort en intern utbildning av verktyget och vi ser fram emot att låta våra M3-konsulter tillämpa det här i faktiska kundcase.

– Vi har hittat fram i djungeln av .NET och plockat ihop tekniken och nyttan som oftast ligger till grund för administrativa verksamheter. För att ramverktyget ska stå sig i konkurrens och vara så flexibelt som möjligt gäller det att hänga med, vi arbetar med ständig omvärldsbevakning, säger Per.

Men konstellationen har också andra styrkor. På plats på Karlstadkontoret stöttar de även upp i BI-supporten och breddar BI-styrkan i diverse aktuella projekt.
Vi kan alltså konstatera att IT&R är en given partner och ett starkt komplement till Elvenites förbättringsteam både inom M3 och BI.