Elvenite har lång erfarenhet av att hjälpa företag inom livsmedelsindustrin där många av våra kunder är ledande inom sina segment. Därigenom har vi skaffat oss gedigen kompetens inom området och väljer därför att ytterligare fokusera vårt arbete mot livsmedelsindustrin genom vårt kompetenscenter Food & Beverage.

Infor har en stark lösning i M3 och det finns många spännande produkter som riktar sig mot Food & Beverage. Vi har den senaste tiden satsat extra hårt på att bredda och fördjupa vår kompetens inom dessa produkter. Tillsammans med våra partners är vi redo att hjälpa våra kunder att förbättra sina supply chain, möta riktlinjer för livsmedelssäkerhet och öka produktiviteten –  samtidigt som de ska minska sina kostnader.
Livsmedelsbranschen är en spännande bransch där det kommer att hända mycket de kommande åren. Branschen står inför ständiga utmaningar med utökade kontroller och hårdare konkurrens. En stor utmaning är också att försörja jorden och samtidigt värna om klimatet. WWF spår att vi inom de kommande 40 åren kommer att behöva producera lika mycket mat som vi producerat de senaste 8000 åren.
fob_blogg

Vår fokusering

Livsmedelsbranschen kan delas in i flera olika kundsegment och Elvenite har haft nöjet att arbeta med företag inom alla områden. Allt från mejerier, bagerier, charkuterier, kafferosterier och bryggerier till fisk- och spannmålsodlingar.
Vi har gjort en stor strategisk översyn där vi tillsammans med våra kunder kartlagt framtida behov. Vi har utifrån de behoven paketerat ett hållbart värdeerbjudande som vi hoppas ska tilltala såväl existerande som framtida kunder och medarbetare. Elvenite vill vara förstahandsvalet för företag inom livsmedelsindustrin och vårt mål är att leverera en kundupplevelse i världsklass samtidigt som vi ska vara en attraktiv arbetsgivare.

Intressant fakta om branschen

1/3

Idag fraktar en tredjedel av alla transporter på svenska vägar livsmedel.

55 000

Livsmedelsföretagen i Sverige sysselsätter närmare 55 000 personer. Men antalet som är beroende av den svenska livsmedelsproduktionen är väsentligt mycket högre. Den så kallade sysselsättningsmultiplikatorn inom livsmedelsindustrin är, 2,8 vilket innebär att en anställd inom livsmedelsindustrin ger sysselsättning till ytterligare i snitt 1,8 personer

70 %

Livsmedelsindustrin är betydelsefull för Sveriges bönder och en levande landsbygd. 70 procent av det som kommer från det svenska jordbruket vidareförädlas av livsmedelsföretagen i Sverige.
(Källa: Livsmedelsbranschen.se)

Större än läkemedelsbranschen

År 2014 exporterade Sverige mat och dryck för närmare 70 miljarder kronor, vilket var mer än exporten av exempelvis läkemedel samma år. Livsmedel är en av få varugrenar där den svenska exporten ökat under senare år.
(Källa:livsmedelsföretagen.se)