snits-logo_usejpgElvenite är nu fullvärdiga medlemmar och partnerföretag till SNITS, Samverkan Näringsliv och IT-studenter vid Karlstads universitet. SNITS är ett samarbete mellan företag inom IT- och kommunikationsteknologi, Stiftelsen Compare Karlstad, studentföreningen LINDA samt Karlstads universitet.

Efter en tids diskussioner med representanter från SNITS har Elvenite nu tagit steget till medlemskap. SNITS-företagen samarbetar för att arrangera diverse aktiviteter och möjligheter för studenter. Exempelvis:

  • Luncher med temaföreläsningar
  • Mentorskapsprogram
  • Examensarbeten
  • Gästföreläsningar
  • Projektuppdrag och praktikplatser

Aktiviteterna ger studenterna möjligheter till kontakt med företag och ger samtidigt medlemsföretagen ett unikt tillfälle att lära känna unga talanger på väg ut i arbetslivet.
Den första aktiviteten som Elvenite kommer att delta i är den årliga IT-middagen som inleder studenternas hösttermin. Under hösten kommer vi även att hålla i en av SNITS lunchföreläsningar med ett intressant tema. Om du är IT-student och har ett önskemål om tema, så hör gärna av dig till vår SNITS-representant, [email protected].
Läs mer om SNITS här.