MPOW3R logotype

 

Appar som gör att du flyger fram i M3

 

 

Infor M3 hjälper över tusen företag världen över att jobba effektivt och öka sin lönsamhet.

Du har fullständig kontroll. Allt kan styras och registreras. Varje leverans. Hela din försäljning. All produktion.

Systemets storlek är styrkan. Men också en svaghet.

Därför har vi utvecklat MPOW3R. 

Infor M3 hjälper över tusen företag världen över att jobba effektivt och öka sin lönsamhet.

Du har fullständig kontroll. Allt kan styras och registreras. Varje leverans. Hela din försäljning. All produktion.

Systemets storlek är styrkan. Men också en svaghet.

Därför har vi utvecklat MPOW3R. 

Mer gjort med färre klick!

Sparar tid

Hitta din data direkt

All information du behöver för en arbetsuppgift. Varken mer eller mindre. Överskådligt och pedagogiskt.

Automatiserar arbetet

 Repetitiva arbetsuppgifter automatiseras. Eliminera mänskliga faktorn.

Blixtsnabba Avancerade beräkningar

Avancerade beräkningar jobbar i bakgrunden. Resultaten visualiseras direkt i applikationen.

Förenklar arbetet

All data på ett ställe

Få överblick över all information om kunden. Se orderhistorik eller artiklar på en order. All relevant information visas i ett systemfönster.

Editera data direkt

Ändra, kopiera, ta bort eller lägg till data direkt i applikationen. Så länge det finns ett API i M3 så fungerar det.

Styrda arbetsflöden

Styr exakt vilken information som visas och redigeras i varje skede av en arbetsuppgift. Guida användaren igenom en arbetsuppgift. Det ger färre fel, spar tid och förenklar arbetet.

Ökar din kontroll

Enklare hitta din data

All information är sökbar. Du kan sortera och filtrera allt. När du väljer en artikel visas enbart det du behöver se. Det ger dig ökad kontroll över allt som händer.

Simulera dina utfall

Med MPOW3R kan du simulera och visualisera potentiella utfall av data. Du kan redigera all data utan att påverka M3, förrän du är nöjd.

Slipp leta

Med MPOW3R integrerar vi just den information du vill se. Det minimerar antalet program och fönster du behöver växla mellan.

Så förenklar MPOW3R ditt arbete i Infor M3

1.

MPOW3R samlar automatiskt in data från många olika system och visar den i ett systemfönster.

2.

Där hittar du enkelt det du letar efter genom att filtrera, sortera och söka i informationen.

3.

Du kan simulera, editera och visualisera olika utfall utan att det påverkar din skarpa data i M3.

4.

Med ett enkelt knapptryck publiceras automatiskt din data i m3 och alla program och system där de ska vara.

Prova MPOW3R i en simulering

Låter allt det här för bra för att vara sant? Här kan du testköra en simulerad applikation för att få en känsla för gränssnittet. Klicka på ”Load” när sidan laddat.

Små saker gör stor skillnad

MPOW3R effektiviserar distribution och produktion. Det sparar resurser och energi. Minskar svinn och koldioxidutsläpp. Dessutom blir ditt arbete intressantare eftersom du befrias från monotona och repetitiva moment.

Vill du veta mer om hur MPOW3R kan trimma ditt affärssystem?

Lämna dina uppgifter så hör vi av oss och diskuterar dina behov.

Vanliga frågor om MPOW3R

Vad är MPOW3R?

MPOW3R är appar som skräddarsys att förenkla och snabba upp en viss arbetsuppgift genom att skala bort all onödig logistik. De integreras med ditt affärssystem och nödvändiga externa system och programmeras att automatiskt samla all data du behöver för en specifik arbetsuppgift. Appen kan hämta data från alla externa system, presentera och visualisera den överskådligt i filtrerbara och sökbara fält i EN vy.
All data kan editeras direkt i appen. Du kan simulera vad som händer om du ändrar någonting, innan du ”publicerar” din data i ditt affärssystem.

Under en arbetsdag ägnar vi oss åt en massa onödig logistik. Som att leta efter ett särskilt värde i ett stort affärssystem för att kunna skriva ut en order eller en prognos. Eller att kopiera data mellan olika program för att göra beräkningar eller simuleringar. Här sparar MPOW3R tid åt dig!

Vad används MPOW3R till?

MPOW3R används för att förenkla och snabba upp de flesta repetitiva arbetsuppgifter och eliminera den mänskliga faktorn. Särskilt mycket tid sparas i arbete som kräver att du hoppar mellan olika program och system.

Varför behöver jag MPOW3R?

MPOW3R sparar tid och resurser genom att strömlinjeforma repetitiva arbetsuppgifter. Har du stora system som är svåra att navigera så kan MPOW3R skapa bättre överblick genom att skala bort allt onödigt och låta dig fokusera på enbart den data som är relevant för arbetsuppgiften.

Eftersom MPOW3R kan programmeras att utföra avancerade beräkningar så kan du eliminera den mänskliga faktorn i många moment.

Vem behöver MPOW3R

Företag som använder stora affärssystem för att göra repetitiva arbetsuppgifter har stor nytta av MPOW3R. Detsamma gäller om du behöver kunna simulera och visualisera potentiella utfall innan du publicerar data skarpt i affärssystemet, eller om du behöver förenkla eller sänka inlärningströskeln för en arbetsuppgift i din produktion.

Om du har mashups som du inte kan ta med dig till molnet så kan vi bygga en molnkompatibel MPOW3R-applikation som hanterar samma arbetsflöde.

Vad kostar MPOW3R?

Det beror på. Varje applikation skräddarsys för en särskild uppgift så kostnaden står i direkt relation till hur omfattande funktionalitet som ska byggas. Vi erbjuder idag fyra olika paketpriser för projekt av olika storlekar. Se detaljerna här på sidan.

Vilka affärssystem fungerar med MPOW3R?

MPOW3R är ursprungligen byggt för att integrera alla tänkbara externa system med affärssystemet Infor M3. Så länge det finns ett API i M3 så fungerar det. I brist på API har vi byggt särskilda integrationer. Det är även fullt möjligt att integrera MPOW3R med andra affärssystem, men där har vi ännu inte lika mycket erfarenhet.

Finns det support för MPOW3R?

Ja. Vår supportavdelning hanterar alla supportärenden mot vanlig timtaxa.

Hur lång tid tar det att bygga en MPOW3R-app?

Enklare applikationer kan vi bygga på allt mellan några dagar till en veckas utvecklingstid. Sedan tillkommer lite tid för funktionstester och driftsättning. Större applikationer med avancerad funktionalitet kan kräva 500 timmars utveckling eller mer. För att få en offert och tidsuppskattning för en särskild applikation, hör av dig på 054-150 115.

Vad behövs för att kunna bygga en MPOW3R-app?

Vi behöver tillsammans med dig skapa en specifikation över vilka funktioner applikationen ska ha. För att kunna bygga behöver vi få åtkomst till alla relevanta system och applikationer