Inlägg i Food & Beverage

Elvenite-Lantmännen-Ramavtal

Elvenite och Lantmännen ingår långsiktigt ramavtal

Elvenite och Lantmännen AB har ingått ett långsiktigt ramavtal för samarbete och leverans av Application Development-tjänster. Avtalet innebär att Elvenite tillhandahåller seniora och juniora affärssystemskonsulter samt projektledare för att stötta Lantmännen i deras digitalisering och verksamhetsutveckling. Elvenite levererar idag främst … Läs mer

BI-projekt för Nova Sea

Nova Sea är tryggt placerade på topp tio-listan över de största aquaculture-företagen i Norge och står för hela värdekedjan inom fiskodlingsindustrin. Nova Sea har hela tiden haft bra kontroll på sin processer, med överskådlig struktur och kunnig personal. De har … Läs mer

Kompetenscenter Food & Beverage

Elvenite har lång erfarenhet av att hjälpa företag inom livsmedelsindustrin där många av våra kunder är ledande inom sina segment. Därigenom har vi skaffat oss gedigen kompetens inom området och väljer därför att ytterligare fokusera vårt arbete mot livsmedelsindustrin genom … Läs mer

Våra nya vänner Lactalis

Världens största mejerikoncern Lactalis Group väljer Elvenite som implementationspartner av M3 från Infor. Lactalis Group har beslutat att förstärka sin systemmiljö för de Nordiska affärsenheterna. En central del i denna satsning är att införa ett gemensamt affärssystem som ska användas … Läs mer

Strategiarbete – hållbarhet

Under 2015 pågår ett strategiarbete på Elvenite varav ett av tre ämnen är att bli ett mer hållbart företag. Frågeställningen vi arbetar mot är Hur kan Elvenite jobba med hållbarhet, hälsa och CSR på ett sätt som stärker vårt arbetsgivarvarumärke och … Läs mer