Så utvecklar Kavli sin verksamhet med automatisk effektivitetsmätning

KUNDCASE

KUND: Kavli

Hösten 2016 genomförde Kavli en intern analys av koncernens alla fabriker. Fokus var på att identifiera förbättringspotentialer i leverantörskedjan. Resultatet blev en rapport som dokumenterade 54 olika förbättringsprojekt.

För att synliggöra potentialen i ett av dessa projekt daskade Kavlis brittiska projektchef, Paul Mousley en tio centimeter tjock pärm i styrelsebordet och mullrade att ”detta producerade vi förra veckan”. Pärmen var fylld med de 980 händelserapporter som loggats manuellt med papper och penna under en normal veckas produktion i fabriken i Newcastle. Mousley ville illustrera en viktig poäng: Det var dags att digitalisera produktionen.

ANALOGA PROCESSER VAR INEFFEKTIVA

På den tiden skrevs rapporter om allt som hände i företagets 138 produktionslinjer med papper och penna. När en maskin startades, när den stannade, varför den stannade, vilka inställningar maskinen hade, temperatur, vikt, smak och så vidare.

Totalt i hela koncernen producerades cirka 3400 manuella dokument per vecka. Året om. Det tog onödigt mycket tid, och med så många analoga dokument är det svårt att analysera vilka insatser som krävs för att utveckla produktionen.

i

3400 dokument per vecka

VILLE ELIMINERA MANUELLA RUTINER

Företaget inledde ett stort digitaliseringsarbete för att effektivisera hanteringen. De implementerade en front-end panel i M3’s operators Workbench, baserad på standardfunktionalitet i M3, där all kvalitetsrapportering kan göras löpande och digitalt.

På så sätt eliminerades manuella rutiner och systemet är förberett för att mäta OEE (Overall Equipment Efficiency) automatiskt i realtid.

– Fördelen med det är att produktionsledaren omedelbart ser ifall en produktionslinje har problem. Då kan hon snabbt sätta in åtgärder och flytta resurser ifall det behövs för att produktionen ska kunna fortsätta optimalt. Dessutom kan vi använda all data som vi registrerar till att göra nya förbättringar och kvalitetssäkringar, berättar Eirik Lippert, lösningsansvarig och projektledare på Kavli.

– Vi räknar med att den här investeringen kommer betala sig på kort tid, eftersom det ger så stora möjligheter att effektivisera produktionen.

Eirik Lippert, Kavli

Pennor byts mot touch-skärmar

Just nu körs det digitala systemet på tolv pilotmaskiner och 15 produktionslinjer till är i implementeringsfas. Företaget har tagit fram manualer och haft utbildningar lokalt, till medarbetarnas förtjusning.

Företaget är nu i full färd att byta papper och pennor mot touch-skärmar. Där registrerar medarbetarna alla händelser i produktionen. Istället för att hamna i en tjock pärm, landar all data direkt i M3 som löpande skapar rapporter till produktionschefen.

Kavli’s nya system har redan lett till en rad förbättringar i produktionen:

Identifiering av kritiska kontrollpunkter genom hela produktionskedjan.

l

Effektiv och exakt rapportering av materialkonsumtion

Digital spårningskedja genom hela värdekedjan.

Integrerad foto-dokumentation av alla typer av avvikelser där bilder lagras automatiskt i ett elektroniskt arkiv.

Rapportering av antal producerade enheter, svinn och relaterade orsakskoder.

Förenklad rapportering av laboratorieprover och utskrift av lotnumrerade etiketter.

Elvenites roll

Elvenite hjälper Kavli med stora delar av digitaliseringsarbetet. Bland annat att integrera alla system, bygga datavaruhus och skapa de rapporter företaget behöver för att få ut exakt rätt data till de som beslutar om driften.

”Det är en stor fördel att Elvenite kan vår bransch och känner till hur vi jobbar. De jobbar proaktivt och hjälper oss identifiera vilka förbättringar vi kan ha störst nytta av”

Eirik Lippert, Kavli

Nyheter. Insikter. Omtanke.

Elvenite hållbarhetsrapport 2023

Elvenite hållbarhetsrapport 2023

Elvenite hållbarhetsrapport 2023Vi är stolta att presentera Elvenites hållbarhetsrapport för 2023! Under året har vi fokuserat på att förbättra resursanvändningen och minska avfall inom livsmedelsindustrin med hjälp av lösningar som AI-driven utsädesbehandling och...

AI-assistenter i framkant: Googles Project Astra

AI-assistenter i framkant: Googles Project Astra

AI-assistenter i framkant: Googles Project AstraGoogles Project Astra, omdefinierar hur vi interagerar med teknik både i personliga och professionella sammanhang. Dessa innovationer förbättrar inte bara våra interaktioner med AI utan integrerar även AI djupt i våra...

Budgetera AI: En praktisk guide för CFO:er

Budgetera AI: En praktisk guide för CFO:er

Budgetera AI: En praktisk guide för CFO:erAI kan vara en riktig game-changer för företag som vill förbättra effektiviteten och förnya sina tjänster. Men att hantera de ekonomiska aspekterna av AI kan vara knepigt för många CFO:er. Den här guiden ger tydliga steg för...