Streamline your business with
Infor PLM for Process (Optiva)

All ERP solutions have gaps, often in specialized areas such as product lifecycle management. Successful companies know that it is best to fill these gaps with industry-specific solutions that address the unique aspects of their business. PLM Optivais designed to help companies manage and control these gaps in product development and production, from recipe and formula management to compliance, cost and profitability analysis and supply chain collaboration.

Optimizing product development, recipe management and production

Infor PLM for Process (Optiva) delivers industry-leading capabilities to
analyze material costs, stocks and manufacturing capacity. By optimizing product formulas with PLM and then using the ERP solution to streamline production, manufacturers can significantly reduce material costs and produce more efficiently. The solution also helps food manufacturers understand the cost and profitability of their products, allowing them to make informed decisions on pricing and product development.

juice bottle package production line concept, manufacturing system of water industry machine

Bättre kontroll och översikt i din verksamhet

Med inbyggt stöd hjälper Optiva dig att uppfylla regulatoriska krav och upprätthålla överensstämmelse med industristandarder och bästa praxis. Detta hjälper till att skydda företagets rykte, varumärke och minskar risken för negativa kostnadspåföljder. Lösningen gör det också möjligt att arbeta nära leverantörer och andra partners för att optimera leverantörskedjan och säkerställa att rätt material och komponenter finns när de behövs.

Ge organisationen de bästa möjligheterna

De beslutsbaserade arbetsflödesfunktionerna som ingår i Infor PLM for Process kan hjälpa till att förbättra den totala time-to-market och förebygga kostsamma fel genom att ge chefer större insyn i produktutvecklingsprocessen i realtid. Effektiviteten av övergripande utvecklingsprocesser kan förbättras med hjälp av projektledningsverktyg som scenport, bakåt, framåt, kritisk väg, schemaläggning av fast datum och Gantt-liknande vy av projektets framsteg.

Infor PLM for Process (Optiva)

Infor PLM for Process (Optiva) är ett värdefullt verktyg för livsmedelstillverkare som vill hantera och optimera sin produktutveckling och produktionsprocesser. Genom att tillhandahålla en heltäckande lösning för att hantera produktutveckling och produktion kan Optiva hjälpa livsmedelstillverkare att förbättra kvaliteten på sina produkter, minska risken för produktionsproblem och avfall samt upprätthålla överensstämmelse med industristandarder och föreskrifter. Dessutom, genom att integreras sömlöst med Infor M3 och andra Infor-produkter, tillhandahåller Optiva en komplett lösning för att hantera produktutveckling och produktionsprocesser inom livsmedelsindustrin.

Kontakta oss för att lära dig mer om hur vi kan hjälpa dig effektivisera din verksamhet och nå dina mål 👋

News. Insights. Thoughts.

Elvenite sustainability report 2023

Elvenite sustainability report 2023

Elvenite sustainability report 2023We are proud to present Elvenite's sustainability report for 2023! Throughout the year, we have focused on improving resource utilization and reducing waste in the food industry using solutions such as AI-driven seed processing and...

AI assistants at the forefront: Google’s Project Astra

AI assistants at the forefront: Google’s Project Astra

AI assistants at the forefront: Google's Project AstraGoogle's Project Astra are redefining how we interact with technology both in personal and professional contexts. These innovations are not only enhancing our interactions with AI but also deeply integrating AI...

Budgeting AI: A practical guide for CFOs

Budgeting AI: A practical guide for CFOs

Budgeting AI: A practical guide for CFOsEmbracing AI can be a game-changer for businesses looking to improve efficiency and innovate their services. However, the financial aspect of AI adoption can be tricky for many CFOs. This guide provides straightforward steps to...

MAKING THE FOOD INDUSTRY SMARTER.

Elvenite Logo