EFFEKTIVA FLÖDEN:
VAD LEAN EGENTLIGEN HANDLAR OM

Det viktigaste med ett effektivt flöde är att tillgodose ett behov. Flödeseffektivitet sätter fokus på den enhet – en produkt eller för kunden värdeskapande aktivitetet – som ”flyter” genom organisationen. Flödeseffektivitet är motsatsen till resurseffektivitet. I en flödeseffektiv organisation ser man till att det finns utrymme för ledig kapacitet för att ha flexibla resurser. 

För ett tag sedan var jag på ett två-dagarsseminarium arrangerat av Effect Management med titeln Lean Change Management. Precis som ansatsen i seminariet så har jag filosofin att Lean inte är något som man bara inför utan något som ska sätta sig i väggarna, i ett företags själ och i det naturliga beteendet hos de anställda. Istället för att vinkla innehållet under dessa dagar till att förevisa och diskutera olika verktyg att använda när man tillämpar Lean, så började Niklas Modig att presentera effektivitetsparadoxen och introducerade, för mig ett nytt begrepp – flödeseffektivitet.

Jag är emellanåt skeptisk till att slänga sig med uttrycket Lean – och att allt ska leanifieras.

Lean är inte allt bra, och allt bra är inte Lean. Lean är ett val i ett vägskäl.

Att införa ständiga förbättringar som ett efterlevande koncept är ett steg på vägen. Vi behöver hela tiden utvecklas och anpassa oss till vad som sker i omvärlden. Det handlar om att skapa mest kundnytta, det börjar med människorna, med inställningen till förändring och att våga ifrågasätta nuvarande mönster och istället testa och utvärdera alternativa tillvägagångssätt.

VAD ÄR FLÖDESEFFEKTIVITET?

”Flödeseffektivitet är summan av värdeskapande aktiviteter i relation till genomloppstiden”. För att förbättra flödet så kan man börja med att se vilka aktiviteter i ett flöde som inte skapar något värde – t ex onödig väntetid.
Flödeseffektivitet gjorde ett starkt intryck på mig och sedan dessa tidiga vårdagar har jag funderat mycket på hur vi kan bli mer effektiva i våra flöden, hur våra verktyg används på mest effektiva sätt och hur vi kan driva flödeseffektivitet hos våra kunder. Att utgå från principerna inom Lean ger en god grund.

LEAN FRÅN BÖRJAN

This-is-lean-efficeicny-matrix-Modig-and-Ahlstrom

I boken Detta är Lean diskuterar författarna svårigheten med att väl definiera ”Lean”. I takt med populariseringen av diverse metoder och uttryck som härstammar från Toyotas välgrundade filosofi om effektiv biltillverkning så är det en snårskog.

  • Att ha effektiva processer i sin verksamhet, att alla känner till rutiner och man inte behöver uppfinna hjulet på nytt varje gång kan vara att vara lean.
  • Att tillämpa utvalda verktyg som ger transparens, uppmanar till samarbete och underlättar kommunikation kan vara att jobba leant.
  • Att alla medarbetare har mesta möjliga kundfokus och ser till att kommunikationen och leveransen mot kunden sker efter grundprinciperna att kunden får vad den önskar när den önskar och i rätt mängd kan också vara lean.

Tidiga förespråkare för Lean i USA som studerade Toyotas framgångar menade att kärnan i Lean är:

  • Teamwork
  • Kommunikation
  • Effektivt utnyttjande av resurser och eliminering av slöseri
  • Ständig förbättring

FLÖDEN FRÅN ELVENITE

pdsa

Som ett kundfokuserat företag ska vi alltid sätta vår kund i främsta rummet och se till att de flöden som går mellan oss är så effektiva som möjligt. Det vi på Elvenite sysslar med är att effektivisera din verksamhet genom dina IT-system. Ett effektivt ERP (Enterprise Resource Planning) system ska ju driva flödet genom verksamheten, genom fabriken, genom transportsystemet. Fungerar systemet så som ni vill arbeta? Är systemet flödeseffektivt?

Vi brinner också för att säkra att våra kunder drar ut det mesta och bästa från sina rapporterings-och analysverktyg – det är det som vi kallar business intelligence. Skapar alla dina rapporter ett värde för mottagaren? Går det att ta fram mer nyttig data ut affärsystemet?

Samarbetsplattformen Podio är ett klockrent verktyg för att kommunicera på ett transparent och effektivt sätt. Vi hjälper er att optimera ert flöde. Hur ”pratar” olika delar av verksamheten med varandra? Genom ineffektiva e-mail?

Syvende och sist så handlar det om ständig förbättring.

Aktuellt hos oss

Läs om våra senaste nyheter och insikter på vår blogg.

 

Elvenite hållbarhetsrapport 2023

Elvenite hållbarhetsrapport 2023

Elvenite hållbarhetsrapport 2023Vi är stolta att presentera Elvenites hållbarhetsrapport för 2023! Under året har vi fokuserat på att förbättra resursanvändningen och minska avfall inom livsmedelsindustrin med hjälp av lösningar som AI-driven utsädesbehandling och...

läs mer
AI-assistenter i framkant: Googles Project Astra

AI-assistenter i framkant: Googles Project Astra

AI-assistenter i framkant: Googles Project AstraGoogles Project Astra, omdefinierar hur vi interagerar med teknik både i personliga och professionella sammanhang. Dessa innovationer förbättrar inte bara våra interaktioner med AI utan integrerar även AI djupt i våra...

läs mer
Budgetera AI: En praktisk guide för CFO:er

Budgetera AI: En praktisk guide för CFO:er

Budgetera AI: En praktisk guide för CFO:erAI kan vara en riktig game-changer för företag som vill förbättra effektiviteten och förnya sina tjänster. Men att hantera de ekonomiska aspekterna av AI kan vara knepigt för många CFO:er. Den här guiden ger tydliga steg för...

läs mer