ERP-MOLNLYFT PÅ 15 VECKOR OCH MINSKADE DRIFTKOSTNADER MED 10 PROCENT

INSULA är en nordisk sjömatskoncern med huvudfokus på utveckling, förädling och försäljning av fisk och skaldjursprodukter. Med ett antal sjömatsföretag i Norge, Sverige, Danmark, Finland och Island sysselsätter koncernen idag cirka 1 100 anställda.

Från Infor M3 on prem till Infor Cloud Suite

Sedan 2018 har Insula en affärssystemslösning från Infor, M3 Food & Beverage, som har förkonfigurerade inställningar anpassade till livsmedelsindustrin.

 – För Insula har det alltid varit en princip att hålla sig till standarden i lösningen och inte ta till anpassningar, säger ERP-chef Ronny Johnsen i Insula.

Insula har nu tillsammans med Elvenite lyft affärssystemet till Infor Cloud Suite, som bygger på en molnlösning för flera hyresgäster.

– Avtalet med Elvenite tecknades i maj 2021 och molnlösningen togs i bruk måndagen den 18 oktober samma år. Driftkostnaderna har minskat med 10 procent jämfört med den lokala lösningen och hela molnlyftet genomfördes på distans på grund av Covid, så det här har bokstavligen varit ett digitalt projekt, säger Line Fjeldstad, dåvarande CIO på Insula.

Johnsen understryker att om hela affärssystemet varit skräddarsytt och specialanpassat hade Insula haft större utmaningar med att migrera till en standardmolnlösning.

– Tillsammans med Elvenite, som är specialister på Infors molnlösning för livsmedelsindustrin, har vi haft ett väldigt bra team med en tydlig plan över vart vi är på väg som utan tvekan bidragit till att vi har kunnat leverera ett framgångsrikt molnlyft i tid och kostnad, säger Line.

Machine learning i livsmedelsindustrin

Minskade driftkostnader med 10 procent

Insula har sänkt driftskostnaderna med cirka 10 procent jämfört med tidigare Infor M3 on-premises 2021 och vad molnlösningen kommer att kosta Insula 2023, Fjeldstad framhåller att kostnadsminskningen har varit viktig för beslutet att flytta affärssystemet till molnet.

 – Vi har nu lägre löpande driftskostnader trots en nästan 50-procentig ökning av antalet tillstånd. Dessutom är uppgraderingskostnaderna praktiskt taget eliminerade jämfört med on-prem. Dessutom är stabilitet och säkerhet bättre i molnlösningen, sammanfattningsvis har detta varit viktigt för beslutet att flytta ERP-lösningen till molnet, säger Fjeldstad.

”All in one” molnlyft

Insula hade en tydlig strategi att göra migreringen till molnet i ett ”1-1”-lyft för att inte göra arbetet mer omfattande än nödvändigt och för att hålla schemat.

– Det betyder att vi valde att inte göra ändringar i våra affärsprocesser, huvudmålet med lyftet var stabil drift, ökad säkerhet, minskade kostnader och löpande tillgång till ny funktionalitet, säger Fjeldstad.

– Vi ägnade mycket tid åt att upprätta ett tydligt och genomarbetat kontrakt för att undvika oklarheter och konflikter som kan försena framstegen. Dessutom var det helt avgörande att få på plats ett team med tillräcklig och korrekt kompetens och professionella resurser som kompletterar varandra från både Elvenite och Insula, säger Erik Kalström, ERP-chef på Elvenite.

Beslutsstöd från hav till bord

ERP-systemet säkerställer beslutsstöd från hela värdekedjan, från producent, förädling och upp till butik. Detta bidrar till att minska avfallet, förbättrar produktionsplaneringen och dokumentationen genom hela spårbarhetskedjan.

– Vi har fått på plats en flexibel ERP-plattform som ska hjälpa oss att samla in och anpassa datan så att vi snabbare och bättre kan anpassa oss till förändringar i marknadens behov, säger Fjeldstad.

Resultat och erfarenheter

Erfarenheten visar att en del av de riskmoment som identifierades i början av projektet inträffade, påpekar Fjeldstad.

– Det snäva schemat gjorde projektet sårbart för förseningar och sjukdom. Dessutom upplevde vi oväntad komplexitet i en av integrationerna. Mer komplex integration i kombination med otillräcklig tid för testning på grund av sjukdom ledde till fel efter start den 18 oktober.

– När vi valde att köra 1-1 molnlyft var det ett klokt beslut att inte driva andra parallella affärsprojekt. Det skulle vara för krävande. Vidare är kommunikation och förväntningshantering helt väsentligt för användarna och speciellt i förhållande till vilka behov de kan förvänta sig lösas i molnlösningen, säger Karlström.

– Vi har uppnått alla våra mål för ERP-molnlyftet, och vi har nu en flexibel affärsplattform anpassad för framtiden, säger Fjeldstad.

Infor M3 on-prem

Infor Cloud Suite Food & Beverage

Kostnad
Högre licenskostnader, kostnader förknippade med uppgraderingar är högre.
Lägre löpande kostnader, minskade licenskostnader.
Underhåll
Företaget styr själv när uppgraderingar ska göras. Det kommer att finnas behov av stora uppgraderingar med några års mellanrum.
Regelbundna mindre uppgraderingar av molnlösningen utförs av leverantören.
Funktionalitet
Följer uppgraderingarna och kommer därmed att ta tid innan ny funktionalitet blir tillgänglig för användarna.
Följer uppgraderingarna och kommer därmed att göras tillgänglig för användarna kontinuerligt.
Säkerhet
Företaget ansvarar själv för säkerheten i lösningen.
Leverantören ansvarar för säkerheten i lösningen.
Stabilitet
Insula har haft betydande problem med tillgängligheten på grund av utmaningar med den operativa leverantören på servrar.
Så länge du har tillgång till internet kommer du ha tillgång till molnlösningen.

Om INSULA

INSULA är en nordisk skaldjurskoncern med huvudfokus på utveckling, förädling och försäljning av fisk och skaldjursprodukter. Deras strategi är att vara en komplett leverantör av fisk och skaldjur till dagligvaru- och storhushållsmarknaderna, med Norden som hemmamarknad.

Insula

NYHETER. INSIKTER. KÄRLEK.

Skapa framgång med hjälp av smart analys

Skapa framgång med hjälp av smart analys

SKAPA FRAMGÅNG MED HJÄLP AVSMART ANALYSMed ett stort dataflöde är det essentiellt att inte bara samla in information - utan att också strukturerat och målinriktat analysera den. Att bygga en smart analys är en kraftfull metod som leder till djupare insikter,...

läs mer
Det här är självlärande AI

Det här är självlärande AI

DET HÄR ÄR SJÄLVLÄRANDE AIAI i livsmedelsindustrinNär du streamar en serie på Netflix eller njuter av en riktigt bra spellista på Spotify, arbetar sofistikerade algoritmer diskret i bakgrunden för att skräddarsy dina rekommendationer. Tekniken, känd som självlärande...

läs mer
En titt på infor’s multi-tenant strategi 2024

En titt på infor’s multi-tenant strategi 2024

EN TITT PÅ INFOR'S MULTI-TENANT STRATEGI 2024ERP & IntegrationI den digitala världen är förändring det enda konstanta. Molntekniken har revolutionerat ERP-system, och Infor är inget undantag med sina molnbaserade ERP-lösningar. Infor tar ett strategiskt steg mot...

läs mer