Digitalisering av masterdata management: fokus på effektivitet & säkerhet

En säljare och en leverantör har bestämt sig för att formalisera ett avtal. Efter att ha kommit överens om villkoren, behöver säljaren samla in nödvändig information för att granska och bekräfta avtalet. I många fall innebär detta att samla data i en Excel-fil, skicka filen via e-post för granskning av flera parter, skapa en PDF av det godkända avtalet och slutligen mata in alla detaljer manuellt i ett M3-system. Denna process är tidskrävande och öppnar även dörren för potentiella fel och säkerhetsrisker. Vi har tagit fram en lösning som kan effektivisera och säkerställa hela processen: En skräddarsydd applikation, utvecklad för att integreras med standardfunktioner i InforOS.

Hur fungerar den nya applikationen?

Vår applikation omvandlar hela processen för att hantera masterdata. Istället för att använda flera verktyg och program, som Excel och e-post, centraliseras all data och kommunikation inom en enda plattform.

MDM App

Applikationen erbjuder följande funktioner

Med applikationen kan du undvika att använda komplicerade Excel-mallar utan felkontroll för att mata in data. Istället kan du och dina kollegor samarbeta effektivt och säkert i en centraliserad plattform, vilket minskar risken för fel och ökar produktiviteten.

Användarvänlighet & tillgänglighet

Rollbaserad åtkomst

Beroende på din roll i organisationen får du olika behörigheter och ser olika delar av applikationen.

Progress bar

Du kan enkelt se var i processen du befinner dig.

M3-prefix i fälten och smarta dropdown-menyer

Särskilt användbart för användare som inte är experter på M3.

Datakvalitet & säkerhet

Validering mot M3

Varje fält i applikationen har sin egen validering, vilket säkerställer att du aldrig kan mata in ett felaktigt värde.

Felhantering

Om något går fel kommer applikationen att visa vad som är fel och hur det kan lösas.

Möjlighet att bifoga filer

När du sparar i applikationen sparas dokument automatiskt till Infor Document Management.

Samarbete & effektivitet

Samma vy för interna och externa användare

Både du och dina leverantörer ser live samma sak samtidigt.

Internt arbetsflöde

Du kan enkelt meddela kollegor om uppgifter som behöver utföras.

Effektivisering av arbetsflöden

Samla in, granska och godkänna data från olika källor snabbt och smidigt. Med funktioner som progress bar och interna arbetsflöden kan du enkelt se var du är i processen och vad som behöver göras härnäst. Det minskar den tid det tar att slutföra uppgifter och förbättrar produktiviteten inom organisationen.

Förbättrad datakvalitet och säkerhet

Applikationen erbjuder robusta funktioner för att säkerställa datakvaliteten och säkerheten. Med validering mot M3 kan du vara säker på att du alltid matar in korrekt data. Dessutom, genom att eliminera behovet av att skicka känslig information via e-post, minskar applikationen risken för dataintrång och läckage.

Främjande av samarbete och transparens

Applikationen gör det möjligt för interna och externa användare att se exakt samma information live. Det blir enklare att samarbeta mellan olika parter och ökar transparensen i hela processen. Med möjligheten att meddela kollegor om uppgifter, kan du enkelt samordna arbetsflöden och se till att alla är på samma sida.

Sammanfattning och mer information

Masterdata management behöver inte vara en komplex och tidskrävande process. Med rätt verktyg kan du effektivisera arbetsflöden, förbättra datakvaliteten och säkerheten, och främja samarbete och transparens.

För mer information och demo av applikationen, kontakta Olof 👋

Nyheter. Insikter. Omtanke.

Elvenite hållbarhetsrapport 2023

Elvenite hållbarhetsrapport 2023

Elvenite hållbarhetsrapport 2023Vi är stolta att presentera Elvenites hållbarhetsrapport för 2023! Under året har vi fokuserat på att förbättra resursanvändningen och minska avfall inom livsmedelsindustrin med hjälp av lösningar som AI-driven utsädesbehandling och...

AI-assistenter i framkant: Googles Project Astra

AI-assistenter i framkant: Googles Project Astra

AI-assistenter i framkant: Googles Project AstraGoogles Project Astra, omdefinierar hur vi interagerar med teknik både i personliga och professionella sammanhang. Dessa innovationer förbättrar inte bara våra interaktioner med AI utan integrerar även AI djupt i våra...