LANTMÄNNEN OCH ELVENITE INLEDER FORSKNINGSPROJEKT FÖR ATT BEHANDLA FRÖER MED ARTIFICIELL INTELLIGENS

Lantmännen BioAgri har tillsammans med tech-partnerbolaget Elvenite fått forskningsanslag beviljat för att använda Machine Learning för att effektivisera fröanalysprocessen inför ThermoSeed-behandling. Analysen, som för närvarande tar ett par veckor att slutföra, består av att provbehandla utsäde med ThermoSeed och utvärdera utsädets skjutkraft och bekämpningseffekt för att fastställa den optimala behandlingen.

ThermoSeed är en miljövänlig metod för utsädesbehandling där vatten och värme används för att bekämpa utsädesburna växtskadegörare. Varje utsädesparti behandlas med en individuellt optimal intensitet. Utsädespartier har olika egenskaper och varje parti måste därför analyseras innan den optimala behandlingen kan genomföras.

Lantmännen BioAgri och Elvenite

Samlat in data sen 2008

Lantmännen har använt ThermoSeed för fröbehandling sedan 2008 och har samlat in och sparat data från varje behandlat fröparti genom alla år. Den explorativa pilotstudien syftade till att använda den insamlade datan för att bygga en prediktionsmodell som kan förutsäga den optimala behandlingsintensiteten för olika utsädespartier utan att göra försöksbehandlingar. Pilotprediktionsmodellen som byggdes i studien visade hög noggrannhet i att förutsäga den optimala behandlingsintensiteten för ett specifikt utsäde, och projektet har nu beviljats medel för att fortsätta utforska och utveckla metoden med hjälp av AI och Machine Learning.

– Längre fram i projektet kommer vi kunna veta vilken behandlingsintensitet som behövs utan att manuellt behandla, så i jord och sedan mäta varje prov för sig. Initialt fungerar det inte för alla partier och sjukdomsbilder, men vi har nu möjlighet att fokusera på att så och samla in mer data på de partier som är svåra att förutsäga. Datainsamlingen fokuseras alltså till den del där den behövs som mest. AI:n kommer över tid att lära sig mer och mer, och vi tror att labbet så småningom kan fokusera ännu mer än idag på att utveckla och ta fram nya idéer. Säger Christian Thaning, vice vd för BioAgri.

Forskningsprojektet, som döpts till Speed Seed beräknas vara klart hösten 2023.

Om Artificiell Intelligens

Artificiell intelligens (AI) är förmågan hos datorprogram och robotar att efterlikna den naturliga intelligensen hos människor och andra djur. Maskininlärning (ML) är ett område inom AI som använder data för att ”träna” datorer för att upptäcka och ”lära sig” regler för att lösa en uppgift.

Om Lantmännen BioAgri

Lantmännen BioAgri utvecklar och marknadsför produkter med miljövänlig teknologi. I sortimentet ingår produkter för bekämpning av växtskadegörare samt produkter inom  växtnäring och tillväxtstimulering. Produkterna för utsädesbehandling är egna uppfinningar och har genomgått noggranna tester i olika grödor under olika klimatförhållanden över hela världen. Produkterna är lönsamma, effektiva och miljövänliga och ger ett stort mervärde för utsädesproducenter och lantbrukare. Produkterna passar väl in i den hållbara livsmedelsproduktionen.

NYHETER. INSIKTER. KÄRLEK.

Elvenite hållbarhetsrapport 2023

Elvenite hållbarhetsrapport 2023

Elvenite hållbarhetsrapport 2023Vi är stolta att presentera Elvenites hållbarhetsrapport för 2023! Under året har vi fokuserat på att förbättra resursanvändningen och minska avfall inom livsmedelsindustrin med hjälp av lösningar som AI-driven utsädesbehandling och...

läs mer
AI-assistenter i framkant: Googles Project Astra

AI-assistenter i framkant: Googles Project Astra

AI-assistenter i framkant: Googles Project AstraGoogles Project Astra, omdefinierar hur vi interagerar med teknik både i personliga och professionella sammanhang. Dessa innovationer förbättrar inte bara våra interaktioner med AI utan integrerar även AI djupt i våra...

läs mer
Budgetera AI: En praktisk guide för CFO:er

Budgetera AI: En praktisk guide för CFO:er

Budgetera AI: En praktisk guide för CFO:erAI kan vara en riktig game-changer för företag som vill förbättra effektiviteten och förnya sina tjänster. Men att hantera de ekonomiska aspekterna av AI kan vara knepigt för många CFO:er. Den här guiden ger tydliga steg för...

läs mer