COMBINEDX FÖRVÄRVAR KONSULTVERKSAMHETEN M3CS

Målet är att tillsammans med Elvenite bilda nordens ledande specialistbolag inom affärssystemet Infor M3 och närliggande AI- och BI-tjänster

CombinedX AB (publ) har idag genom en inkråmsöverlåtelse förvärvat konsultrörelsen M3CS. M3CS består idag av cirka 80 konsulter specialiserade inom ERP-systemet Infor M3 och plattformen CloudSuite. Verksamheten omsatte 2023 142 MSEK. 

Bilden visar ett team i arbete, fördjupade i dataanalys och AI-applikationer, och illustrerar hur dessa teknologier omsätts i praktiken för att driva framsteg och innovation

CombinedX har idag, genom sitt helägda dotterbolag CombinedX Professional Services AB, förvärvat verksamheten i M3CS AB. Verksamheten kommer att bedrivas under befintligt namn men med ett nytt organisationsnummer. M3CS grundades 2020 och har tung expertis och erfarenhet av att implementera, förvalta och supportera alla versioner av Infors affärssystem M3 och plattformen CloudSuite med därtill hörande integrationer. Majoriteten av M3CS konsulter har mer än 20 års erfarenhet av Infors affärssystem. Verksamheten har ramavtal med drygt 100 stora företag inom flertalet vertikaler som alla vill maximera värdet av sin affärssystemsinvestering. M3CS har utöver partnerskapet med Infor också starka partnerskap med kompletterande mjukvaruleverantörer som Novacura, Consafe Logistics, Medius och iCore. 2023 omsatte rörelsen 142 MSEK med en låg rörelsemarginal vilket till stor del förklaras av kostnader kopplat till en nu reglerad tvist med konsultbolaget Columbus.

CombinedX-bolaget Elvenite består idag av cirka 100 medarbetare och 2023 var omsättningen 134 MSEK med god lönsamhet. Liksom M3CS har man ett stort fokus på att erbjuda ledande kompetens inom Infors affärssystem och därtill erbjuder man en rad AI- och BI-tjänster för att hjälpa sina kunder att bli mer datadrivna. Elvenite har många starka referenskunder inom livsmedelsindustrin. 2023 utsågs Elvenite till Sveriges Bästa Arbetsplats.

CombinedX affärsidé är att bygga marknadsledande specialistbolag och ambitionen är därför att under 2025 göra M3CS och Elvenite till ett bolag för att kunna dra maximal nytta av den mycket starka marknadsposition som en gemensam verksamhet skulle skapa. Införandeprojekten är ofta är stora och eftermarknaden kräver en bredd av kompetenser 24/7. Under 2024 kommer därför ett integrationsprojekt drivas som ska besvara hur det gemensamma bolaget ska vara organiserat och verka.

  • Vi är väldigt glada över att få välkomna M3CS alla medarbetare, kunder och partners till CombinedX-familjen. M3CS konsulter har ett starkt renommé på den svenska marknaden tack vare sin höga kompetens och sitt stora kundfokus. Genom Elvenite vet vi det finns ett stort och växande behov av M3-kompetens på den nordiska marknaden och att det finns ett lika växande behov av att dra nytta av all den data som kundernas verksamheter genererar. Tillsammans kommer M3CS och Elvenite bli oslagbara, säger Jörgen Qwist, VD för CombinedX.
  • När vi bildade M3CS var det med målet att bygga ett konsultbolag utifrån behovet av djup expertis inom Infors affärssystem M3/CloudSuite och där alla beslut fattas så nära kunderna och affären som möjligt. Den värdegrunden delar vi med CombinedX och vårt nya systerbolag Elvenite. Därför känns det som vi kommit in i helt rätt sammanhang och på sikt kommer vi tillsammans med Elvenite få ett väldigt starkt erbjudande på marknaden, säger Johan Zetterberg, VD för M3CS.
  • Det här blir en grymt spännande resa för båda våra bolag. Den marknad som vi verkar på är i stort behov av mer kompetens och nu kan vi dra nytta av varandras styrkor för att skapa ett ännu vassare erbjudande till våra kunder, säger Mathias Dyberg, VD för Elvenite.     

Köpeskillingen för verksamheten uppgick vid tillträdet till 41 MSEK i kontanta medel. Därtill kan tilläggsköpeskillingar utgå kommande 24 månader med ett maximalt belopp om 20 MSEK kopplat till verksamhetens utveckling. CombinedX har upptagit 15 MSEK i nya förvärvskrediter och avser att finansiera övriga delar med egen kassa. Förvärvskostnaderna beräknas uppgå till cirka 2,2 MSEK. Förvärvet förväntas bidra till att vinsten per aktie 2024 ökar något. CombinedX har på grund av en avsiktsförklaring från tidigare ägare ambitionen att lansera ett aktiebaserat incitamentsprogram för anställda i M3CS omfattande maximalt 9,9% av aktierna i M3CS, vilka ska konverteras till aktier i CombinedX eller lösas in mot kontanter under 2025. Den eventuella utspädningen av ett sådant program kommer således vara begränsad.

Kontaktpersoner

Jörgen Qwist, VD CombinedX, [email protected], 070-834 28 34

Björn Magnusson, IR-ansvarig, [email protected], 070-713 49 60

Johan Zetterberg, VD M3CS, [email protected], 073-240 83 50

Mathias Dyberg, VD Elvenite, [email protected], 073-978 92 81

NYHETER. INSIKTER. KÄRLEK.

Skapa framgång med hjälp av smart analys

Skapa framgång med hjälp av smart analys

SKAPA FRAMGÅNG MED HJÄLP AVSMART ANALYSMed ett stort dataflöde är det essentiellt att inte bara samla in information - utan att också strukturerat och målinriktat analysera den. Att bygga en smart analys är en kraftfull metod som leder till djupare insikter,...

läs mer
Det här är självlärande AI

Det här är självlärande AI

DET HÄR ÄR SJÄLVLÄRANDE AIAI i livsmedelsindustrinNär du streamar en serie på Netflix eller njuter av en riktigt bra spellista på Spotify, arbetar sofistikerade algoritmer diskret i bakgrunden för att skräddarsy dina rekommendationer. Tekniken, känd som självlärande...

läs mer
En titt på infor’s multi-tenant strategi 2024

En titt på infor’s multi-tenant strategi 2024

EN TITT PÅ INFOR'S MULTI-TENANT STRATEGI 2024ERP & IntegrationI den digitala världen är förändring det enda konstanta. Molntekniken har revolutionerat ERP-system, och Infor är inget undantag med sina molnbaserade ERP-lösningar. Infor tar ett strategiskt steg mot...

läs mer