OPTIMERAD LAGERSTYRNING: MAXIMERA LEVERANSFÖRMÅGA OCH MINSKA KAPITALBINDNING

Att hantera lager på ett sätt som både garanterar leveransnivån till kunderna och samtidigt minimerar din kapitalbindning kan vara en komplex utmaning. Osäkerheter i leveransflöden, långa leveranstider och skiftande marknadsförhållanden gör det till en knepig ekvation att lösa. Många förlitar sig på intuition och erfarenhet, men i en oförutsägbar värld räcker det inte alltid till. Så hur kan företag navigera dessa utmaningar och hålla balansen mellan leveransförmåga och kapitalbindning? Vi har svaret – genom optimerad lagerstyrning.

Oberäkneliga leveransflöden

Verklighetens leveransflöden bjuder ofta på en stor grad av variation, de kan påverkas av alltifrån väder till trafikstopp och problem hos leverantörer. Marknadsefterfrågan och försäljning är heller inte alltid konsekventa och förutsägbara. Detta kombinerat skapar en utmaning när det kommer till optimal lagerplanering. Att förlita sig på erfarenhet och magkänsla är riskabelt eftersom det inte tar hänsyn till det slumpmässiga och oförutsägbara i verkligheten.

Långa leveranstider kräver framförhållning

För att förvärra problemet är långa leveranstider en realitet, framför allt inom branscher som köper in råvaror från andra delar av världen. Det kräver att företag agerar med långsiktig framförhållning. Beställningar läggs långt i förväg för att säkerställa att produkter är tillgängliga när de behövs, vilket samtidigt innebär en ökad kapitalbindning då pengar investeras i lager som inte omedelbart genererar intäkter.

optimized inventory management

Risker i lagerhantering

Lagerhantering innebär med andra ord risker som kan bli riktigt kostsamma. Långa ledtider i beställning och leveranser kan skapa ett eftersläp som gör att befintligt lager går ner, vilket i sin tur får till följd att man inte kan möta efterfrågan. Reaktionen på det är att man beställer mer. Transporterna tar tid och det är svårt att beräkna exakt leveransdatum, vilket gör att du beställer ännu mer för att undvika att gå lagerbankrutt och för att säkerställa att du klarar av dina åtaganden mot kund. Följden blir att när du väl kommit i kapp i dina åtaganden, så fortsätter leveranserna att trilla in och du blir tjock… Det vill säga: du har byggt ett överlager.

Skapa realistiska och effektiva lagerstrategier

Genom att använda kraften i data kan företag skapa mer realistiska och effektiva lagerstrategier. En lösning på problemet är att använda sig av olika typer av optimeringstekniker för lagerstyrning och lageroptimering. Optimeringsteknik handlar om att använda datorer eller mekaniska system för att styra och justera andra system eller maskiner. Kort och gott att få processer att automatiskt uppföra sig på ett visst sätt och hålla sig stabila. Olika typer av optimeringsteknik används idag i allt från farthållare i bilar och autopiloter i flygplan, till klimatanläggningar och robotar. Det används för att uppnå precis och förutsägbar kontroll över hur ett system fungerar och det kan alltså tillämpas även för att optimera lagerstyrning.

Optimerad lagerstyrning med hjälp av data

Här kommer data in i bilden. Finns det historisk data, såsom historiska försäljningsmönster, leveranstider och marknadstrender, så kan man lägga in det som bas i sin optimeringsteknik och programmera den för att åstadkomma mer kontrollerade svängningar i lagerbalansen.

Systemet utvecklas allt eftersom med färska data med hjälp av machine learning. Ett system av den här typen har fördelen att du genom simuleringar kan testa olika justeringar i ditt lager, dina leveranser och beställningar för att hitta optimala nivåer – utan att det kostar företaget pengar.

Maximera leveransförmåga och minska kapitalbindning

Att det finns stora besparingar att göra på att begränsa svängningarna i lager är nog ganska uppenbart, men den stora poängen – och vinsten – ligger i att man genom att begränsa svängningarna i lagret faktiskt också kan sänka snittet på hela lagerkurvan! Det innebär att du inte bara minimerar risken och kapitalbindningen, utan också optimerar tillgängligheten för dina kunder. Det är nyckeln till att maximera leveransförmågan samtidigt som du behåller en sund ekonomisk balans.

I en ständigt föränderlig värld kan du alltså med hjälp av data och teknologi göra osäkerheten i dina leveransflöden lite mer förutsägbar.

Vill du veta mer? Kontakta Agnes Lindell eller Niclas Lovsjö.

NYHETER. INSIKTER. KÄRLEK.

Elvenite hållbarhetsrapport 2023

Elvenite hållbarhetsrapport 2023

Elvenite hållbarhetsrapport 2023Vi är stolta att presentera Elvenites hållbarhetsrapport för 2023! Under året har vi fokuserat på att förbättra resursanvändningen och minska avfall inom livsmedelsindustrin med hjälp av lösningar som AI-driven utsädesbehandling och...

läs mer
AI-assistenter i framkant: Googles Project Astra

AI-assistenter i framkant: Googles Project Astra

AI-assistenter i framkant: Googles Project AstraGoogles Project Astra, omdefinierar hur vi interagerar med teknik både i personliga och professionella sammanhang. Dessa innovationer förbättrar inte bara våra interaktioner med AI utan integrerar även AI djupt i våra...

läs mer
Budgetera AI: En praktisk guide för CFO:er

Budgetera AI: En praktisk guide för CFO:er

Budgetera AI: En praktisk guide för CFO:erAI kan vara en riktig game-changer för företag som vill förbättra effektiviteten och förnya sina tjänster. Men att hantera de ekonomiska aspekterna av AI kan vara knepigt för många CFO:er. Den här guiden ger tydliga steg för...

läs mer